Synergia

Czytaj Dalej

Synergia

Synergia sprawia, że elementy, wchodząc ze sobą w relacje, wytwarzają nowe wartości nowej jakości. Strategia organizacji powinna określić jakiej synergii oczekuje w wyniku decyzji co do zasięgu, dystrybucji zasobów i wyróżniającej kompetencji.

Czym jest synergia składników odżywczych? Jakie ma znaczenie dla zdrowia?

Ich współpraca bazuje na biologicznych zasadach synergii. Stosowanie synergii mikroelementów skutecznie zapobiega takiej sytuacji i pozwala eliminować ukryte braki mikroelementów.

Efekt synergii

Czy w tym przypadku zawsze będziemy mieli do czynienia z efektem dodatniej synergii uzyskamy wynik: 1+1+1+1>4. Podsumowanie Podsumowując, synergia może mieć wymiar zarówno dodatni, jak i ujemny.

Synergia mięśniowa

synergia żgięciowa — supinacja oraz słabiej zaznaczone ruchy uniesienia i cofnięcia barku z odwiedzeniem i zewnętrzną rotacją ramienia; podobnie przy prostowaniu przedramienia występuje synergia wyprostna — pronacja przedramienia, wysunięcie w przód barku oraz zgięcie ramienia z przy wiedzeniem i rotacją wewnątrzną.

Wyhamowanie tonicznej aktywności odruchowej i rozdzielenie globalnych synergii mięśniowych

W wyniku rozdzielenia globalnych synergii mięśniowych możliwy jest prawidłowy proces rozwoju napięcia posturalnego wyrażony stabilnością w częściach centralnych oraz mobilnością w częściach dystalnych, co umożliwia swobodne wykonywanie ruchów antygrawitacyjnych.

SYNERGIA

Prawa synergii są powszechnie wykorzystywanew medycynie niekonwencjonalnej przez kojarzenie różnych metododdziałujących równolegle na sferę psychiczną i sferę somatyczną człowieka.

System społeczny, organizacja, synergia i efekt organizacyjny

Przez efekt synergiczny EFsyn, rozumie się różnicę między łącznym efektem EF działaniazbioru przedmiotów Pi, między którymi zachodzi współdziałanie V, a sumą efektówjednostkowych ef, jakie mogłyby osiągnąć te przedmioty działając w pojedynkę, a więc niewchodząc we współdziałanieJeśli ta różnica jest dodatnia, to mówimy o wystąpieniu zjawiska synergii, jeśli jestujemna, to występuje zjawisko ...