GRZEGORZ z SYNAJU

udał się na Cypr i na górę Synaj,gdzie został mnichem; prześladowany przez grupę mnichów,opuścił Synaj i odwiedził miejsca święte; przez Jerozolimęudał się na Kretę, gdzie spotkał się z — Arseniuszem z Autorianos,pod wpływem którego przybył na —» Athos, tworząctu nawiązującą do hezychazmu szkołę duchowości; najazdypiratów tur.

ANASTAZY z SYNAJU Św.

był -> igu-menem w klasztorze na Synaju; kilkakrotnie (640, 678, 689) odbywał podróże do Aleksandrii, gdzie prowadził teol.

HEZYCHIUSZ z SYNAJU

w klasztorze MB na Synaju, pisarz ascetyczny.