Sympatia

Czytaj Dalej

Lubienie i sympatia – „efekt aureoli” (Abraham Masłow)

Jednym z czynników decydujących o sympatii wobec innej osoby jest jej atrakcyjność. Innym czynnikiem nasilającym sympatie do człowieka czy przedmiotu jest ich skojarzenie z czymś co już lubimy.

Konspekt: R.B Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” Rozdz. 5 „Lubienie i sympatia”

Skuteczną strategią przeciwdziałającą niepożądanemu uleganiu komuś, do kogo czujemy sympatię, jest nauczenie się wykrywania naszego własnego, a nagłego przypływu sympatii do takiej osoby kiedy już taki przypływ wykryjemy, powinniśmy na chwile zawiesić kontakt zdana osobą, rozdzielić w naszym umyśle uczucia żywione wobec tej osoby od uczuć jakie wzbudza w nas jej propozycja.

SYMPATIA

  SYMPATIA (gr. Postulaty etyki życzliwości, zwanej niekiedy teo­rią sympatii (A.