Symbolika

Czytaj Dalej

Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

W pewnych obrzędach symbolika. G ł ówne funkcje symboliki weselnej. Łatwo zauważyć, że symbolika jest niezmiernie bogata i zróżnicowana i że obejmuje niemal wszystkie aspekty małżeństwa.

Symbolika Wesela

Próby jednoznacznej interpretacji symboliki Wesela zawodzą – ciągle na nowo odczytywane prowokuje ono do rozszerzania analizy o nowe skojarzenia i sugestie.

SYMBOLIKA

symbolikós = symboli­czny, obrazowy) ang. Symbolik Układ —> symboli stosowany w ja­kiejś nauce, teorii, dziele literackim itp.

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

Wiąże się on z osobą ojca i symboliką Ulicy Krokodyli.

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

Symbolika budowli

Symboliczne znaczenie jakiejś budowli lub jej części, wielokrotnie nadawane dopiero wtórnie (np. przez zwyczaje kultowe, ale również przez interpretację teoretyczną); odgrywała poważną rolę już w budownictwie staroorient. (świątynia schodkowa jako przedstawienie sfer planetarnych, kopuła grobowca jako...

Symbolika

W teologii jest to systematyczne studium nad symbolami (gr. “wyznaniami wiary”) i pod-stawowymi prawdami wiary różnych wyznań chrześcijańskich. Ta gałąź teologii, rozwinięta przez Georga Callixtusa (1586-1656), Johanna Adama Möhlera (1796-1838) oraz innych, ożywiła się na nowo dzięki ruchom...

STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...