GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.

Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany Termin własność intelektualna ten jest kalką z angielskiego "intellectual property", w Polsce zaś jego zwolennicy obejmują jego zakresem liczne gałęzie prawa: od prawa autorskiego, przez prawo znaków towarowych, aż po prawo patentowe.

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz nakładania nowych ceł oraz opłat o skutku równoważnym do ceł

Ustanowienie unii celnej oznacza zniesienie pomiędzy panstwami członkowskimi wszelkiego rodzaju przeszkód w obrocie gospodarczym. Tradycyjnie jedną z najistotniejszych tego rodzaju przeszkód są cła, czyli opłaty nakładane przez poszczególne państwa na postawie taryfy celnej. TWE nie zlikwidował ceł wraz...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego

Art. 90 TWE zakazuje opodatkowania dyskryminacyjnego, rozumiejąc pod tym pojęciem opłaty, które w zróżnicowany sposób traktują podobne towary zagraniczne i krajowe,chroniąc te ostatnie; albo też chronią towary krajowe , które wprawdzie nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu podobne, ale mogą być...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Obejmuje następujące prawa:

dostępu do samozatrudnienia

zakładania przedsiębiorstw

prowadzenia przedsiębiorstw

Obowiązuje zasada „traktowania narodowego”, któa wyklucza możliwość stosowania dyskryminacji oraz ograniczeń.

Tylko osoby fizyczne mogą podejmować i...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - OCHRONA KONKURENCJI

Nad przestrzeganiem prawa konkurencji czuwa KE, która może nakładać grzywny, sięgające poziomu nawet 10% rocznego obrotu danej firmy

Traktatowe regulacje prawa konkurencji delegalizują wszelkie sposoby

1) uniemożliwiania konkurencji

2) ograniczania konkurencji (np. w sensie ilościowym i...

Swoboda przepływu kapitału i płatności – Zakaz dyskryminacji

Zakaz stosowania wszelkich ograniczeń przepływu zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i pomiędzy nimi i państwami nieczłonkowskimi

Państwa nieczłonkowskie

Przepływy do lub z takich państw podlegają specyficznemu reżimowi prawnemu, który „dyskryminuje” je w stosunku do...

Internet zmienił nasz świat. Dostępność informacji, swoboda komunikowania się z innymi, jest większa niż kiedykolwiek. Jak to może wpłynąć na naszą psychikę?

Pewna znana mi osoba wstaje rano i pierwsza rzeczą jaką robi po przebudzeniu nie jest zapalenie papierosa, czy też zrobienie sobie kawy. Pierwszą jej czynnością jest włączenie guzika power i czekanie, aż komputer się włączy. Następnie wchodzi do Internetu, aby sprawdzić skrzynkę pocztowa, albo poczytać co się wydarzyło nowego na drugiej stronie świata. Potem wychodzi do pracy, a tam znów ma dostęp do Internetu i irc’uje, rozwiązuje krzyżówki, gra w sieci. Czasami ...

Humanizm i Humanitaryzm w miedzynarodowych przepisach ograniczających swobodę prowadzenia działań wojennych.

Prawo międzynarodowe to zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Prawo humanitarne to: 1. reguły postępowania służące człowiekowi, jego godności, zdrowiu i życiu, 2. normy uchwalone wspólnie przez państwa i przyjęte powszechnie w prawie międzynarodowym, 3. normy prawne ujęte w formie konwencji i ...