Suszarka

Czytaj Dalej

Dobór metody suszenia i typu suszarki

W praktyce przemysłowej wypracowano pewne uproszczone zasadywyboru, które przedstawiają się następująco: — materiały ciekłe o dużej lepkości lub półpłynne (pasty) są zwyklesuszone kontaktowo w suszarkach*walcowych,— ciecze o niewielkiej lepkości a zwłaszcza terraolabilnc najlepiejsuszyć w suszarkach rozpyłowych tub dyspersyjnie na nośnikusypkim,— materiały stałe, które nie mogą być dowolnie rozdrabniane należysuszyć ...

SUSZARKI

SUSZARKI — urządzenia różnego typu do suszeniasurowców rolniczych i innych; w suszarkachbębnowych i siłowych suszenie odbywasię za pomocą gorących gazów spalinowychzmieszanych z powietrzem; w suszarkach rarakowych,tunelowych (kanałowych), taśmowych,karuzelowych i innych — za pomocą ogrzanegopowietrza; suszarki stosowane są m.