Sudety - Informacje ogólne

Dyslokacje utworzyły w trzeciorzędzie zapadlisko zwane rowem Nysy, które dało początek Kotlinie Kłodzkiej, oddzielającej Sudety Środkowe od Wschodnich.

Walory turystyczne Sudetów.

Ryszard Chanos, Janusz Czerwiński, Sudety – Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa 1979; 3. Mazurski, Sudety. sudety.

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

Sudety Wschodnie: Budowa geologiczna różni się od Sudetów zachodnich i Środkowych.

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Historia powstania Sudetów

Po zakończeniu orogenezy alpejskiej w Sudetach nastał czas ich niszczenia przez czynniki zewnętrzne (wietrzenie, wspomniane jeż erupcje wulkaniczne, lodowce górskie epoki lodowej- w Karkonoszach).

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Podział

Sudety dzielimy na następujące regiony: - Sudety Zachodnie (w ich skład wchodzą następujące pasma: Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze oraz Kotlina Jeleniogórska), - Sudety Środkowe (Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie oraz Kotliny Kamiennogórska i Kłodzka), - Sudety Wschodnie ...

Sudety - PARKI NARODOWE NA TERENIE SUDETÓW

Jest to najwyższa partia Sudetów (Sudety Zachodnie) z głównym szczytem Śnieżką -1602m n. Park znajduje się w Sudetach Środkowych.

Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim - Położenie

Sudety położone są w południowo- zachodniej Polsce, północnych Czechach i w Niemczech (zachodni skraj Sudetów). Od północy linia uskoku brzeżnego oddziela Sudety od Przedgórza Sudeckiego.

Sudety - DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Sudety są obecnie obszarem wielkiej klęski ekologicznej. W rezultacie zamierają w Sudetach olbrzymie połacie lasów.

Sudety - WAŻNIEJSZE OBIEKTY

Stefana Żeromskiego na rzece Wilczce, jeden z większych w Sudetach.

Sudety - PRZEMYSŁ

Głównymi surowcami wydobywanymi na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach są : -węgiel brunatny (Bogatynia - Turoszów) -węgiel kamienny (Wałbrzych) -skały użytkowe - granity, bazalty, wapieni, piaskowce i inne (Strzelin, Strzegom, Wojcieszów itd.