SUCHY

O suchej gębie, o suchym pysku na czczo, bez jedzenia i picia. Sucha igła, suchoryt technika graficzna druku wklęsłego; rycina wykonana tą techniką.

Owoce suche pękające

Suchym owocem pękającym wykazującym naj­większą zmienność formy jest torebka, zawierają­ca w sobie kilka nasion i zwykle otwierająca się w różny sposób - wzdłuż, okrężnie lub poprzez powstanie w jej ścianie otworów, tak jak u maku. W rodzinie krzyżowych - Cruciferae - występu­je inny typ suchego owocu pękającego - tuszczyna.

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

Podczas gdy w mniej ekstremalnych, umiarkowanie suchych murawach dominują takie gatunki roślin, których pączki przetrwalnikowe przetrzymują zimę na powierzchni gleby, a gatunki te tworzą zwartą pokrywę roślinną, to w prawdziwie suchych murawach występuje duża liczba roślin jednorocznych a więc takich gatunków, które przetrzymują zimę w postaci nasion.

„Suche” zapalenie spojówek

Zespół objawów spowodowanych brakiem łub niedostateczną ilością łez w oku nazywamy suchym zapaleniem spojówek („suche oko”).

PUSTYNIE I REJONY SUCHE

Usypcie stos kamieni jako zasłonę przeciwwiatrową oraz wykorzystujcie ściany suchych dolin (ale nie wtedy, gdy ma się na deszcz i lokalną krótkotrwałą powódź). Krzewy pustynne są suche i płoną łatwo.

Jak przebiega erozja gleby na terenach suchych?

Luźne cząstki suchej gleby porwane przez wiatr tworzą wydmy i niewielkie wzniesienia. Sahel to strefa suchych obszarów trawia­stych, rozciągająca się w poprzek kontynentu afrykańskiego, na południe od Sahary.

Czym charakteryzuje się klimat suchy?

Na obszarach suchych formy ukształtowania te­renu różnią się znacznie od występujących w wa­runkach glacjalnych. Wody pochodzące z tych opadów wypeł­niają suche przez większą część roku doliny pustyn­ne (wadi, uedy).

Pielęgnacja skóry suchej.

Peeling drobnoziarnisty, ze specjalnym przeznaczeniem dla cery suchej powinny (z umiarem) wykorzystywać te osoby, u których suchość skóry uwarunkowana jest genetycznie i objawia się nadmiernym rogowaceniem naskórka.

LÓD SUCHY

Suchy lódparując w normalnych warunkach ciśnieniai temperatury przechodzi ze stanu stałego bezpośredniow stan gazowy (sublimuje), przy czympobiera ciepło z otoczenia; w przeciwieństwie dolodu wodnego nic przechodzi w normalnych warunkachw stan cieczy.

Owoce suche

Istnieją również owoce suche. Owoce suche są dzielone na dwie grupy - pęka­jące i niepękające.

Owoce suche niepękające

Niełupki są owocami zawierającymi w sobie tylko jedno nasiono. Jedna roślina, na przykład słonecz­nik lub mniszek, może wytwarzać wiele takich nie-łupek, które leżą obok siebie, a w każdej z nich znajduje się tylko jedno nasiono. W niełupce pojedyncze nasiono jest otoczone suchą owocnią, która...

W jaki sposób człowiek przyczynia się do erozji obszarów suchych?

Podobny los spotkał Sahel - suche tereny tra­wiaste na południe od Sahary.

SUCHA MASA PASZY

SUCHA MASA PASZY — pozostałość poodparowaniu wody z paszy; oznacza się jąsusząc próbkę rozdrobnionej paszy w temp.

SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA

SUCHA PLAMISTOŚĆ OWSA — chorobafizjologiczna owsa spotykana w podobnej postacina wielu innych roślinach, najwrażliwszy jednakjest owies; w wyjątkowych wypadkach bardzoszkodliwa.

Sucha masa

, natomiast suche nasiona oraz tkanki zdrewniałe i martwe 60–90%.

Suchoryt, sucha igła

Technika graf. druku wklęsłego;także rycina wykonana tą techniką. Polega nawykonaniu rysunku igłą stalową bezpośrednio nagładkiej, wypolerowanej powierzchni płyty metal.,bez trawienia; igła żłobi w metalu bruzdy, a rozciętymetal formuje po obu brzegach rodzaj wiórków, któreprzy odbijaniu obok...

Suche dni

Cztery okresy postu i powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, które pierwotnie mogły być związane ze świętowaniem zbiorów i następnie tworzyły przygotowanie do święceń.

Przypadają one w środę, piątek i sobotę na początku Wielkiego Postu, po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, po święcie...

Sucha beskidzka

Miasto w Beskidzie Makowskim, nad Skawą. 10 tys. mieszkańców. Węzeł dróg i kolei. Jako wieś lokowana w 1405, prawa  miejskie 1529. W centrum stara karczma „Rzym" notowana już w 1719.

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1613-14), klasztor Kanoników Regularnych (1624-30) Istotnym elementem tego zespołu był...

SUCHE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

Jest ono związane ze zmianami toczącymi się w samym płucu. Przyczyną może być zapalenie płuc, zawał płuca, rak płuca, ropień płuca, gruźlica płuc, rozstrzenie oskrzeli. Rzadziej przyczyną jest układowy toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie opłucnej wikłające...