Subsydia

Czytaj Dalej

Subsydia

</div> Klasyfikacja subsydiów Ze względu na sposób przyznawania subsydiów: Subsydia ogólne - udzielane wszystkim podmiotem, spełniającym określone warunki, Subsydia specyficzne - przyznawane jedynie wybranym beneficjentom.

Subsydia eksportowe bezpośrednie oraz subsydia pośrednie

Subsydia dopóty przynoszą krajowi 1 korzyści (wzrost eksp), dopóki kraj 2 nie wprowadzi ceł lub opłat wyrównawczych.

Subsydia i ich stosowanie

Warunkiem zastosowania takich ceł jest przede wszystkim udo­wodnienie: 1 ) stosowania subsydiów przez partnera oraz 2) powstania szkody dla przemysłu krajowego, wyrządzonej przez takie subsydia.

Subsydia w handlu międzynarodowym

Wyróżnia się subsydia: * produkcyjne (krajowe) - są traktowane jako instrument polityki przemysłowej* eksportowe - sa przeznaczone dla producentów krajowych , którzy sprzedaja swoje wyroby za granicę* zakazane („czerwone”) - stocznie* podlegające sankcjom („żółte”) -rolne* nie podlegające sankcjom („zielone”)

Podaż a podatki i subsydia

podatki i subsydia. W odróżnieniu od podatków, które zmniejszają zyskowność produkcji, subsydia ją zwiększają.