Subkultury

Czytaj Dalej

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe Najczęściej przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa w zakresie pewnych wartości i norm postępowania.

Sposoby spędzania czasu wolnego w wybranych subkulturach religijnych. Charakterystyka Hipisów na tle innych grup.

Istnieje wiele stereotypów na temat subkultur (niejednokrotnie negatywnych), które w rzeczywistości, po zagłębieniu się w temat są zgoła odmienne od prawdy. Subkultura to środowisko ludzi, w którym młoda osoba czuje się akceptowana, lecz żeby do niego należeć „wymagany” jest odpowiedni ubiór i muzyka.

Subkultury młodzieżowe / skinheads

: Determinanty funkcjonowania podkultur przestępczych a proces resocjalizacji, Bydgoszcz 1981 Cekiera Czesław: Problemy alkoholizmu, Skinheadzi, 1994 nr 4 Cekiera Czesław: Problemy alkoholizmu, Psychologiczno-społeczne uwarunkowania w podkulturze skinów, 1996 nr 7 Czerniakowska Mieczysława: Edukacja, Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych, 2000 nr 4 Jawłowska Aldona: Kontestacja i jej tło społeczno-kulturowe – Studia pedagogiczne,

Subkultury młodzieżowe we współczesnej Polsce

W rezultacie przeprowadzonych badań można także stwierdzić, iż: - 30% uczniów deklaruje swoją aktywną przynależność do subkultur młodzieżowych, - 45,75% badanej młodzieży zna cele, zadania i regóły przynajmniej jednej z grup, - 48,3% badanych twierdzi, że zna kolegów ze szkoły ( klasy ) aktywnie działających w subkulturach, - większość, bo aż 61,25% rodziców uczniów, należących do subkultur wie o tym i przejawia tolerancyjne ( ...

Subkultury młodzieżowe.

Subkultura ta wypowiada wojnę całemu światu, a swoją agresję wobec otoczenia przejawia w wyjątkowo wyrafinowanej i brutalnej formie, niszcząc wszystkich i wszystko, co pojawi się na ich drodze. Powstaje pytanie: W jaki sposób można zaradzić powstawaniu wyżej przedstawionych subkultur młodzieżowych?

Subkultura

png|thumb|250px|right|Poziomy analizy z punktu widzenia pojęcia kultury organizacji Dlaczego istnieją subkultury Wystepują dwa powody pojawienia się subkultur organizacyjnych: Osoby podobne przyciągają się.

Ideologia subkultury metal

Przy omawianiu ideologii subkultury metal, należy zdać sobie sprawę z tego, że podstawowym wyznacznikiem tej podkultury jest muzyka heavy-metalowa, mówiąc o tej subkulturze automatycznie mówimy o muzyce, dzięki której zyskała ona swoją nazwę.

Subkultury

Subkultura (z łac. Subkultura jest segmentem kultury i nie podlega wartościowaniu na wyższą czy niższą. W Polsce metalowcy wpisali się w krajobraz subkultur na początku lat 80 – tych.

Subkultura hip hopowa- zjawisko o charakterze patologicznym, czy alternatywa dla samorozwoju?

Styczność z subkulturami, bądź też aktywne uczestnictwo w strukturach danej subkultury mają młodzi ludzie, których przedział wiekowy nie jest jednoznacznie określony, gdyż nawet dzieci w wieku wczesnoszkolnym mają nieograniczony dostęp do mediów lansujących ów specyficzny styl bycia charakterystyczny dla subkultur poprzez czasopisma typu ?

Subkultury

Do głównych cech subkultur młodzieżowych zalicza się: - założenia ideologiczne - obyczajowość - kreowany wizerunek, aktywność twórcza.

Sojcologiczny obraz subkultury punk

Subkultura punk jako zjawisko społeczne ma swoją genezę w kryzysie ekonomicznym Wielkiej Brytanii lat siedemdziesiątych ,który został spowodowany między innymi zniżką cen na ropę naftową. Młodzi ludzie tworzący Tą subkulturę ,bardziej intuicyjnie niż z rozmysłem ,odrzucali zastaną rzeczywistość.

Nowe subkultury młodzieżowe EMO i GOCI.

Przedstawiciele tej subkultury publicznie okazują swój wewnętrzny smutek płacząc. MUZYKA Bardzo charakterystycznym elementem tej subkultury jest słuchana przez młodzież muzyka.

Subkultury i kontrkultura

subkultury różnych pokoleń , młodzieżowe Anty kultura - wzory i wartości , które wyczerpują się w samym akcie odrzucenia kultury i stanowią raczej formę świadomości niż praktyki społecznej.