Subiektywizm

Czytaj Dalej

SUBIEKTYWIZM

  SUBIEKTYWIZM (nłc. W ocenach są wyrażane doznania emocjo­nalne, czyli wzruszenia (subiektywizm emocjonalny), doznania popędowe (subie­ktywizm woluntarystyczny), przeżycia poznawcze (subiektywizm intelektuali­styczny).

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SKRAJNY SUBIEKTYWIZM

Twórcą był Franz Kafka. Świat to potężny koszmar i udręka człowieka z konieczności istnienia w nim. Człowiek jest całkowicie wyobcowany. Świat jest niesłychanie tajemniczy, niepoznawalny. Kafka ukazywał świat z pogranicza snu i jawy ale nie zawsze pojawiał się jako senny koszmar. Wnikliwość...