Powiązania między dolegliwościami układu pokarmowego a stylem życia

Układ pokarmowy jest to zespół narządów organizmu służący do przyjmowania pokarmu, trawienia, wchłaniania i usuwania substancji nieużytecznych. Składa się z: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego oraz z gruczołów trawiennych: ślinianek, wątroby i trzustki.

Jama ustna...

Styl jako instrument różnicowania produktu globalnego: zegarki Swatch

Dominacja Szwajcarii, która swego czasu wytwarzała większość zegarków na świecie, zachwiała się w wyniku ataków ze strony konkurencji, która opanowała rynek tanieli zegarków. Pierwszym konkurentem był Timex, amerykańska firma, która /. sukcesem wprowadziła na rynek proste, niezawodne i niedrogie...

Wymień najważniejsze znane ci style zarządzania firmami

 

Autokratyczny – hierarchia, porządek, jednostronna komunikacja;

Paternalistyczny – często w małych rodzinnych firmach i w japońskich korporacjach; opieka nad pracownikiem;

Integratywny – wyłanianie zespołów do wykonania określonych zadań; koordynacja ich działań;

Samorządowy –...

ANTOLOGICZNY STYL

W Biblii jeden z artyst. sposobów formułowania wypowiedzi, cechujący księgi powstałe w ostatnim okresie monarchii izr. i podczas niewoli babil., polegający na wprowadzeniu w tok narracji hagiografa (w formie aluzji lub reminiscencji) charakterystycznych obrazów, zwrotów, idei lub wątków z ksiąg...

Adamów styl

Nazwa nadawana odmianie ang.klascyzmu w architekturze 2 poi. XVIII i pocz. XIX w.; twórcą jej był architekt Robert Adam współpracującyz braćmi: Jamesem, Johnem i Williamem. Budowlebraci Adam, lekkie w proporcjach, pomysłowo zaplanowane,o eleganckich, niezwykle barwnych wnętrzachz charakterystycznymi...

Ludwika XV styl

Franc. odmiana —> rokoka rozwijającasię ok. 1723 - ok. 1750. Charakterystyczną cechąsztuki tego okresu było dążenie do wyrafinowanegokomfortu i intymności wnętrza mieszkalnego.

Pomieszczenia odznaczały się stosunkowo niewielkimirozmiarami, zaś ich ukształtowanie piast, było dostosowanedo funkcji...

Niewłaściwy styl życia- próchnica.

Próchnica zębów– egzogenny proces polegający na demineralizacji części nieorganicznej i proteolitycznym rozkładzie organicznej twardych tkanek. Próchnicą zębów to najbardziej powszechny problem, przez który lądujemy na fotelu dentystycznym. Prawie każdy z nas ma lub miał ubytki spowodowane próchnicą, czyli potocznie po prostu dziury w zębach. Wydawać by się mogło, że przyczyny rozwoju próchnicy oraz sposoby jej zapobiegania są powszechnie znane. Mimo to, wciąż ...

Młode pokolenie nauczycieli polskich. Aspiracje, styl zycia i praca

WSTĘP W czasie gdy rozwój komputerowej sieci Internet nabrał ogromnego rozmachu i coraz bardziej postępuje okazało się, że jego nadmierne używanie może doprowadzić do różnych skutków powodujących zmiany w osobowości człowieka. W niniejszej pracy spróbuję po krótce przedstawić jakie skutki może mieć nadmierne używanie Internetu. Na początek powinienem powiedzieć co to jest Internet. Posłużę się tutaj definicją fachowców. A zatem: Internet (dosł.

styl życia

Specyficzny zespół codziennych zachowań określonej zbiorowości ludzkiej,który jest wyrazem położenia społecznego i umożliwia jej społeczną identyfika-cję. S.ż. to nie tylko zachowania ludzkie, lecz także psychofizyczne mechanizmybędące podstawami owych zachowań, a zwłaszcza —> motywy, —>...

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Styl

Jedną z właściwości prozy Stanisława Zielińskiego jest swoista niefrasobliwość stylistyczna i konwencja zabawy, płynąca z nadawania dosłownego sensu wyrazom i zwrotom funkcjonującym w języku potocznym na prawach metafory lub przysłowia. Prezentowanie świata odbywa się za pomocą stylistyki obojętnej uczuciowo lub chłodnej.