ROKOKO, styl występujący w eur. sztuce XVIII w.

ROKOKO, styl występujący w eur.

BURGUNDZKA SZKOŁA, burgundzka epoka, burgundzki styl

stylu, kształtowanego przez mistrzów pn. W Polsce do wczesnej fazy stylu sz.

Ludwika XIV styl

Le Bruna, ukształtował się nowy, jednolity styl oprzewadze elementów klas.

Język i styl felietonów sportowych na przykładzie felietonów Rafała Steca i Pawła Zarzecznego

Język i styl felietonów Rafała Steca IV. Język i styl felietonów Pawła Zarzecznego V.

Postawy młodzieży wobec zdrowego stylu odżywiania się

Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży 1. Prozdrowotny styl życia 1.

Styl działania w relacji do temperamentu

Badania poświęcone relacji miedzy poziomem reaktywności, a stylem działania kierowcy taksówki wykazały, że: wysoko reaktywni poświęcają dwa razy więcej czasu na przerwy w nocy niż w dzień w porównaniu z nisko reaktywnymi; wysoko reaktywni poświęcają więcej czasu na przegląd techniczny wozu; nie wykazano różnicy w efektywności pracy Przykład 2.

Menagement style

This assessment not only enables executives to understand how ingrained behavior patterns affect his or her leadership style, but also builds an awareness of automatic behavioral tendencies.

ZDROWY STYL ŻYCIA

-> CZYNNIKÓW RYZYKA, zaproponować następującą listę działań składających się nazdrowy styl życia: - przestrzeganie elementarnych zasad higieny, - prawidłowe odżywianie się, - systematyczna aktywność fizyczna, - nie uleganie nałogom, - umiejętne ograniczanie skutków stresu, - racjonalne korzystanie z leków, techniki i metod medycznych.

Styl galant

Poszukiwano nowego smaku i wyrazu; uczony i wypracowany do konca stylbarokowy (w jakim jeszcze tworzył J. Głównymi twórcami stylu galant byli w pierwszym okresie jego rozwoju: F.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

  narracja - styl gawędziarski, dynamiczny w partiach opisowych, czasami nieco rozwlekły 8.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

Styl narracji jest podniosły i uroczysty, pełen szczegółowych i wyrazistych opisów zwalniających akcję.

Omów wpływ trybu i stylu życia osobnika na przebieg jego rozwoju

Tryb i styl życia osobnika jest nierozerwalnie związany z czynnikami ekonomicznymi.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim związanych.

Style uprawiania socjologii

style badań socjo.

CZYM JEST KIEROWANIE I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ STYLE KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI

Jest stosunkiem osobowym charakteryzującym się z jednej strony bezpośrednia nadrzędnością kierownika Style kierowania : Autokratyczne Demokratyczne nieingerujące (liberalne) Integracyjne

STYLE KIEROWANIA ZAKŁADEM PRACY

Style kierowania : Autokratyczne – oparte głównie na sile ekonomicznej.

Opisz autokratyczny styl kierowania

Z badań wynika, że w warunkach normalnych styl ten jest uciążliwy dla grupy i mało efektywny.

Opisz liberalny styl kierowania

Styl ten jest uważany za mało efektywny i nie jest akceptowany przez grupę jako całość, choć niektórym członkom grupy (tzw.

Opisz demokratyczny styl kierowania

Jest to styl najbardziej preferowany przez grupę, gdyż jest najbardziej efektywny.

Flamboyant, styl płomienisty

Styl ten cechowało niezwykłe bogactwo dekoracji - linie krzywe, formy ornament, zbliżone kształtem do płomienia lub rybiego pęcherza, łuki o wykroju tzw.