Kino stylu zerowego wg Przylipaka

- tak jak stylem zerowym lat 40-tych byl film klasyczny tak styl zerowy wspolczesnosci objawia sie w serialu telewizyjnym!

Style kierowania wg Blake'a i Mouton

Jest to styl pośredni między demokratycznym a autokratycznym. Pole (9,9) - styl przywódczy. Według Blake'a i Mouton jest to najlepszy styl kierowania.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza.

Style kierowania i umiejętności menedżerskie.

Styl kierowania zależy tez od doświadczenia kierownika, jego wiedzy, jego cech osobowościowych.

Południe wieku Oświecenia i stylu rokoko.

-rokoko- z Italii- kapryśny, fantazyjny i asymetryczny ornament, w którym niewyraźny motyw muszli strzępiasto i pokrętnie rozgałęział się w wodorosty, chrząstki, łodygi i płomienie czy kogucie grzebienie; -sztuka XVIII arcydzieła meblarstwa, wspaniałe stoły i komody zdobione brązami i masą perłową; -architektura-pawilony ogrodowe i niewielkie kościoły; -rzeźba-niewielki posążek, popiersie, grupowa figurka; -wnętrza jasne i kolorowe, obrazy maja czyste i jasne barwy,

Muzyka polskiego baroku - Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy

Muzykę polskiego baroku, podobnie jak muzykę innych ośrodków, cechowała obecność dwóch stylów: dawnego — stile antico, traktowanego jako zachowawczy (osseruato), oraz stylu nowego, określanego mianem stile moderno.

Style poznawcze: ich cechy charakterystyczne, rodzaje i rola w funkcjonowaniu człowieka

Zależność od pola sprzyjające efektywności zadania wymagające podporządkowania, współdziałania z innymi ludzmi (osoby takie lepiej zapamiętują twarze) Niezależność od pola sprzyjające efektywności zadania wymagające selektywności, organizowania lub przeorganizowania danych, wykonywane w sytuacji braku informacji zwrotnych Abstrakcyjność (styl pojęciowy)- konkretność(styl wyobrażeniowy) (Goldstein i Scheerer) Abstrakcyjność-konkretność ...

Style przewodzenia

STYLE PRZEWODZENIA Styl przewodzenia to względnie utrwalony całokształt sposobów oddziały wania przełożonego na podwładnych w celu skłonienia ich do realizacji zadań stojących przed organizacją.

Style nauczania

Styl ramowy: kładący nacisk na zindywidualizowane podejście do ucznia. Styl negocjacyjny: oparty na założeniu, że wiedza jest tworzona w procesie interakcji nauczyciel – uczeń.

Styl utworu literackiego

  Jeśli styl utworu w sposób zamierzony przez twórcę i jawnie naśladuje jakiś wcześniej ukształtowany i dający się rozpoznać wzorzec stylowy, mówimy wtedy o zjawisku stylizacji.

Styl kierowania

Inny podział wyróżnia styl: demokratyczny - w stylu tym przełożony zajmuje pozycję primus inter pares -pierwszego wśród równych.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski. Można wyróżnić wiele takich stylów.

KONCEPTYZM, kierunek i styl w literaturze

culto), styl zwracający gł. Przesadnie wykwintny styl franc. poetów metafizycznych, choć styl nie stanowił gł.

Różne style kierowania

Szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki styl kierowania jest najskuteczniejszy, a jaki przynosi większą efektywność grupy, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch stylów kierowania: kierowanie zorientowane na zadania i na pracowników.

Style funkcjonalne - opis parku

CECHY STYLU: wyrażenia i zwroty zaczerpnięte z języka bogata frazeologia o charakterze potocznym niesprecyzowany zakres znaczeniowy wyrazów swobodna, nieregularna składnia zdania pojedyncze i równoważniki zdań wysoka ekspresyjność i zabarwienie emocjonalne występuje dużo słów i wyrażeń ordynarnych, ale i dowcipnych, żartobliwych przedrostki -uś, -ik, -ka, które służą zwykle do tworzenia zdrobnień, w stylu potocznym nadają zabarwienie ...

Strategia poprawy stylu

Po pierwsze, trudno jest przewidzieć czy i jakim ludziom spodoba się nowy styl.

Regencji styl

1) styl w sztuce franc.

Styl romański skąd się wziął i czym jest?

Romańska sztuka, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w XI - XII w. Ten styl w Krakowie reprezentuja kościoły : sw. Według Tradycji pierwotny z x wieku, styl romański.

Bogactwo stylów sprzedaży i dokonywania zakupów

Hvans traktuje sprzedaż jako dwutorowy proces, w którym rezultat zależy od dopasowania cech charakterystycznych nabywcy i sprzedawcy jak również od dopasowania stylów nabywania i sprzedauatria.

Mozarabski styl

styl wytworzonyw VIII—XII w. świątyń wizygockich,co przyczyniło się do wchłonięcia przez nowystyl starych tradycji. Styl ten przechodził dwie fazy rozwojowe.