STYKS

); przez Styks Charon przewoził zmarłych; zanurzenie się w Styksie czyniło ciało ludzkie odpornym na rany (zob.

STYKS

Zanurzenie się w wodach styksudawało ciału odporność na zranienia.