Styczna

Styczna

Czytaj Dalej

W jaki stanie znajduje się przedsiębiorstwo, kiedy izokwanta i izokoszta są styczne?

  Gdy izokwanta i izokoszta są styczne, przedsiębiorstwo jest w równowadze.

Bariery architektoniczne i urbani­styczne

bariery architektoniczne i urbani­styczne; niedostosowanie środowiska (otoczenia) osoby niepełnosprawnej do jej możliwości, utrudniające, zwła­szcza w przypadkach uszkodzonego narządu ruchu lub obniżonej wydol­ności wysiłkowej (ludzie w wieku star­szym), normalne w nim funkcjono­wanie, to jest wykonywanie podsta­wowych czynności życia codziennego przy ograniczonych sprawnościach manipulacyjnych i lokomocyjnych.

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Pojęcie elit jeszcze nie występuje. Wszędzie mówią o „władzy”

Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej

Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi

Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony

Mimo tego nadrzędność...