Stulecie

Czytaj Dalej

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Mimo błyskotliwych odkryć naukowych i sukcesów techniki, wiek XX to stulecie cierpienia i zagłady. Jest nad czym się zastanawiać, żegnając nasze stulecie.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym.

Mimo błyskotliwych odkryć naukowych i sukcesów techniki, wiek XX to stulecie cierpienia i zagłady. Jest nad czym się zastanawiać, żegnając nasze stulecie.

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

- W drugiej połowie stulecia podobne zamierzenia rozwijała tzw. W drugiej połowie stulecia zaczęła już popularna i romantyczna filozofia brać górę nad filozofią Wolffa.

Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci

Nie przestrzegał jedności czasu, miejsca, akcji, tworząc zupełnie coś innego, nowego bohatera, wybiegał daleko poza swoje stulecie.

Papiestwo nowego stulecia

Jego postać stała się bliższa milionom wiernych w sposób niespotykany winnych stuleciach, gdy papież rzymski był postacią nieznaną większości katolików.

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym Oświecenia. Zaczął się i roz­winął w Anglii. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu XVII w. Locke.

ŻYCIE. John Locke (1632-1704) urodził się w tym samym roku, co Spinoza, niemniej jednak należał już do innego okresu filozofii. Ale bo też dopiero w...

ŚRODEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA WE FRANCJI. WOLTER I FILOZOFIA OŚWIECENIA

Najbardziej typowym objawem myśli XVIII w. była filozofia stosowana, usiłująca zasady filozoficzne zużytkować do celów praktycznych, do zwalczenia przesądów i za­szczepienia światłego poglądu na świat. Ruch ten stanowi „filozofię Oświecenia" w ściślejszym znaczeniu. Z natury rzeczy nie przyczynił...

Europa a kraje pozaeuropejskie w XVI stuleciu

 

Dawniejsza historiografia pojmowała hi­storię powszechną jako historię Europy, jedy­nego cywilizowanego dawniej świata. Sche­mat spuścizny cywilizacyjnej Europy nawią­zywano jedynie, poprzez starożytny Rzym i Grecję, do klasycznego Egiptu, Asyrii i Babi­lonii, niekiedy napomykano również o odręb­nych...