STRUNA GRZBIETOWA

U pozostałych ryb i czworonogów struna funkcjonuje tylko w okresie zarodkowym, później jest zastępowana przez kręgosłup, zachowuje się tylko fragmentarycznie pomiędzy kręgami. U ludzi pozostałością struny grzbietowej są tzw.

Struny ścięgniste

Jedne struny ścięgniste, największe i najmniej liczne (2—4), odchodzą od dwóch sąsiednich grup mięśni brodawkowatych lub od beleezek mięśniowych ściany komory i przyczepiają się do powierzchni komorowej płatków w pobliżu ich brzegu przytwierdzonego; drugie, liczniejsze i mniejsze, rozpoczynają się podobnie jak poprzednie, lecz przyczepiają się do powierzchni komorowej płatków poniżej pierwszych; trzeci typ stanowią struny ...