BAROK - Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego

Muzykę schyłku XVT wieku i początku wieku XVII charakteryzowała typowa dla wszystkich okresów przejściowych w historii muzyki różno­rodność technik, stylów, a w dziedzinie teorii — pojęć. W tym czasie terenem szczególnego zainteresowania stała się harmonika — jeszcze przedfunkcyjna, jako że następstw...

STRÓJ

Dawn. ozdoba, przybranie (głowy kobiecej), ubieranie się, strojenie się; dawn. rząd koński; dawn. sposób, wzór, modła; ubiór, zwł. odświętny, strojny; por. Ubiór.

Strój Adamowy zob. Adam. Strój babiloński zob. Babilon. Strój bobrowy wydzielina gruczołów napletkowych bobra występujących parzyście u...

Wycinanka, strój, cacko

1) w sztuce lud. ażurowaozdoba wycinana z barwnego papieru; najczęściejstosowane motywy to m.in. drzewo życia, szlaki zezgeometryzowanych kogutków i postaci ludzkich,motywy geom. lub stylizowane rośl. w układzie symetrycznym(np. rózgi, klapoki, koguty, tasiemki,kodry).

W. służy do ozdabiania obrazów...