TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Najważniejsze rodzaje strof to: dystych, strofa dwuwersowa łączona rymem parzystym i najczęściejwyodrębniona składniowo; tercyna, strofa złożona z trzech wersów (najczęściej jedenastozgłos-kowych) o łańcuchowym układzie rymów: aba bcb cdc.

OKTAWA, strofa zbudowana z ośmiu wersów

jako strofy złożonej z ośmiu wersów 13-zgłoskowych lub przeplatających się 11- i 8-zgłoskowców zamkniętych dystychem 11-zgłoskowym. KOPCZYŃSKA Strofa ośmiowersowa, w: Strofika (zbiór.

STROFA, zwrotka

stroficzna budowa wiersza występuje we wszystkich systemach wersyfikacyjnych, w wierszu najnowszym przybierając postać strof nieregularnych (tzw. 1920; Strofika, red.

OKTOSTYCH, strofa 8-wersowa

OKTOSTYCH, strofa 8-wersowa, różniąca się od —» oktawy układem rymów (najczęściej rymowana aabbccdd).