Strauss

Czytaj Dalej

Claude Levi-Strauss

Levi-Strauss połączył idee właściwe teorii komunikowania się i logice matematycznej, budując sposób analizy zwany struk-turalizmem, który miał przynieść mu sławę.

Od Brahmsa do Mahlera - Johannes Brahms, Anton Bruckner, Richard Strauss, Gustav Mahler

Richard Strauss Jako dziecko, Richard Strauss (1864-1949) wychowywany był w kulcie kompozytorów klasycznych, takich jak Mozart czy Beethoven.

R. Strauss

Richard Strauss (1864—1949) tocała epoka muzyczna. Strauss lubi tematy dynamiczne oraz, iem'.

J. Strauss i operetka wiedeńska

Obok watków miłosnych wprowadzał Strauss do swoich operetek nawet watki patriotyczne, aszeroka popularnosc jego dzieł sprawiła, e —jak twierdzono - np.

Poematy symfoniczne Straussa

W poematach symfonicznych i swobodnie pisanychsymfoniach Strauss pokazał, e muzyka programowa ma racje bytu; przekonał do niejpublicznosc żywoscia, nerwem, pomysłowoscia, znakomita inwencja tematyczna (Don Juun,TUI Eulenspicgels liisli^e Streicfie), kunsztem insirumentacji i umiejetnoscia plastycznejcharakterystyki postaci.

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśród nauk społecznych".

Strauss zadaje sobie pytanie, - co tak naprawdę dzieli i różni te trzy dziedziny nauk?

Zespół Straussa

zespół Straussa; zespół zaburzeń funkcji poznawczych, opisany przez A. Straussa (1947), występujący u dzieci z uszkodzeniami mózgu.

Szkoła tybindzka i Strauss

Davida Friedricha Straussa (zm. Tezy Straussa powstały ze stosowaniawyłącznie negatywnej krytyki, która doprowadziła do odrzucenia chrześcijaństwa i zastąpienia go estetycznie upiększonym materializmem.