STRATEGIA DZIAŁANIA W SEKTORZE TURYSTYKI

Zaprezentowanie podstawowych czynników kształtujących dynamikę i kierunki rozwoju turystyki globalnej oraz wskazanie najistotniejszych segmentów rynku turystycznego w perspektywie najbliższych 20 lat narzuca konieczność sformułowania zadań strategicznych. Zdaniem WTO na szczególną uwagę zasługują:

■...

Rola strategii misyjnych w usytuowaniu wyznań

W krajach leżących wstrefie sahelu (wzdłuż południowych obrzeży Sahary), a przede wszystkim nad WielkimiJeziorami i w dorzeczu Kongo, u źródeł chrystianizacji często leży metodyczna strategiawprowadzona w życie przez kardynała Lavigeriego i ojców białych.

DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA - FAZY TERAPII, JEJ PIERWSZORZĘDOWE CELE ORAZ STRATEGIE

Dialektyczna terapia behawioralna wyrosła z zastosowania standardowej terapii behawioralnej z lat siedemdziesiątych XX wieku do osób z tendencjami samobójczymi (Linehan, 1987a, 1987b). Podstawowe założenie leczenia było takie, że osoby, które wolałyby nie żyć, nie mają umiejętności potrzebnych do tego...

Strategie oceniania ryzyka samobójstwa i samouszkodzenia

W pracy z nastoladcami z grupy wysokiego ryzyka ważne jest nawiązanie współpracy przed przystąpieniem do oceny ryzyka zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Badacze twierdzą, że najlepszym pojedynczym predyktorem podjęcia próby samobójczej jest poprzednia próba samobójcza (Leon, Friedman, Sweeney, Brown i...