Stożki

Stożki

Czytaj Dalej

Uszkodzenie stożka rotatorów

Uszkodzenia stożka rotatorów stanowią najczęstszą przyczynę dysfunkcji barku u osób w starszym wieku oraz w wieku dorosłym u osób uprawiających sport.

Z badań De Palmy wynika, że po 50 r. ż. jedna na 4 osoby jest dotknięta jakiegoś stopnia uszkodzeniem stożka rotatorów (częściej mężczyzni i...

Stożek sprężysty

Stożek sprężysty (conus elasticus) składa się z mocnej, sprężystej warstwy tkanki łącznej, odpowiadającej głębokiej warstwie blaszki właściwej błony śluzowej, choć w krtani nie ma wyraźnej granicy między nią a tkanką pod-śluzową. Stanowi ona przedłużenie sprężystej cewy tchawicy nad...

STOŻEK WZROSTU, merystem wierzchołkowy

Grupa komórek zdolnych do podziału występu-; jąca w szczytowej części pędu i korzenia (stożek wzrostu pędu, stożek wzrostu korzenia). Podziały komórkowe merystemów wierzchołkowych prowadzą do wydłużania organów i warunkują przyrost i pierwotny. Komórki w dalszych strefach ulegają j różnicowaniu...

Co to są stożki napływowe?

Na obszarach pustynnych, silnemu wietrzeniu ulega nie tylko dno doliny, lecz także jej zbocza. Luźny materiał skalny z łatwością osuwa się w dół, a okresowe potoki porywają go ze sobą i ostatecznie osadzają u wylotu doliny. Porzucony tu przez wodę materiał skalny osadza się i tworzy tzw. stożek...

Kształt światła i stożek początkowy

W. Roux (1878 r.) stwierdził, że ukształtowanie naczyń krwionośnych, a do pewnego stopnia również ich przebieg, podlegają prawom hydrodynamicznym. Kształt światła naczynia odpowiada kształtowi strumienia płynu, który wypływa z grubej cewki przez mały otwór w jej ścianie. Kształt światła jest...

STOŻEK TĘTNICZY

Element układu krwionośnego u bezowodniowców. U ryb spodoustych intensywnie kurczący się stożek tętniczy występuje między komorą serca a tętnicą skrzelową, u płazów stanowi początkowy odcinek tętnicy przechodzącej w pień płucny. W stożku tętniczym płazów występuje zastawka spiralna...

MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek

MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek, ur. 3 X 1848  w Olbrachcicach pod Cieszynem, zm. 12 II 1921 w Nawsiu, śl. działacz nar., publicysta. Pochodził z rodziny śl. działaczy chłopskich. Po studiach teol. w Wiedniu i Jenie, od 1874 do końca życia pastor w Nawsiu k. Jabłonkowa, 1920 senior Kościoła...

Stożek

Partycypuje w symbolice koła i trójkąta. Jako symbol przypuszczalnie pozostawał w związku z boginiami płodności (Astarte względnie Isztar i Afrodyta).

W innym kontekście forma stożka, kończąca się ostrym szpicem, pojawia się niekiedy jako praobraz (wzór) rozwoju duchowego: symbolizuje on przejście od...

STOŻEK NAPŁYWOWY

STOŻEK NAPŁYWOWY — stożkowe usy_pisko —* rumowiska i namułów rzecznych przyniesionychprzez rzekę, osadzone u jej ujścia,gdzie woda rozlewa się i traci prędkość. Najwięcejstożków napływowych spotyka się w potokachpodgórskich u wylotów wąwozów na terenacherodowanych oraz w rzekach, którychwody niosą...

Stożka ostrokrężna

 

Wygląd: Plecha do 2 cm szeroka, so-czystozielona, rozgałęziona widlasto o zapachu terpentyny; w centrum widocznych na powierzchni sześciokątnych poletek leżą aparaty szparkowe z 5^5 pierścieniami wąskich komórek zamykających; łuski brzuszne prawie przezroczyste, bladoróżowe z licznymi ciałkami...