Stomil

Stomil jest przed­stawicielem awangardowych artystów-eksperymentatorów. Stomil poszukuje nowych form po omacku, bez idei czy jakiegokolwiek programu.