KOPENHAGA, stolica Danii

W pobliżu której 2 IV 1801 doszło do bitwy między ang. flotą adm. Hyde Parkera a flotą duń. Flota ang. w sile 26 okrętów liniowych, 7 fregat i 23 mniejszych jednostek pojawiła się 21 III 1801 w Sundzie. Równocześnie ang. amb. starał się przekonać ks. Fryderyka, duń. następcę tronu (sprawującego...

TULUZA, stolica Langwedocji, główne m. płd. Francji

10 IV 1814, w Wielkanoc, doszło tu do ostatniej bitwy wojny hiszp., a zarazem kampanii 1814 w obronie Francji. Rozegrała się ona cztery dni po pierwszej abdykacji Napoleona. Dowodzący wojskami franc. marsz. Soult dysponował 36 tys. żoł. i 7 tys. nieostrzelanych rekrutów. Do tej pory umiejętnie wycofywał...

WALENCJA, m. w płd.- wsch. Hiszpanii, stolica prowincji o tej samej nazwie

Zdobyta zaledwie po siedmiu dniach oblężenia 9 1 1812 przez marsz. Sucheta, który w nagrodę otrzymał od Napoleona tytuł ks. Albufery. 18 tys. Hiszpanów dostało się do niewoli. Ich dow., gen. Blake, osadzony został w zamku Vincennes pod Paryżem. Suchet zagarnął w W. 21 sztandarów i 393...

WIEDEŃSKIE MOSTY, mosty na Dunaju w stolicy Austrii, opanowane podstępem 13 XI 1805 przez Murata

W ostatniej fazie pościgu za Kutu-zowem, po kapitulacji Macka w Ulm, W A znalazła się na przedpolach Wiednia. Wkroczył tam Murat z czołówką swej kaw. Aby przeciąć Kutuzowowi dalszą drogę odwrotu na Morawy, należało przejść na lewy brzeg Dunaju. Przez Wiedeń przepływa tylko jedna z wąskich odnóg...

WILNO, historyczna stolica Litwy

Odgrywało istotną rolę w kampanii 1812 jako centrum życia politycznego i działań militarnych. 28 VI zajęte przez Francuzów, od 28 VI do 16 VII przebywał tu Napoleon.

W W. rezydował od 8 VII gub. Litwy gen. Dirk Hogendorp i kolejni gub. W., m.in. gen. Roch Godart. Na rozkaz cesarza 1 VII powołany...