Stolica Apostolska

Stolica Apostolska

Czytaj Dalej

DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ, dyplomacja watykańska

(-»• organizacje międzynarodowe, -»• delegat Stolicy Apostolskiej, -> obserwator Stolicy Apostolskiej). reprezentuje -»• delegat Stolicy Apostolskiej lub -»• obserwator Stolicy Apostolskiej.

Stolica Apostolska jako uczestnik stosunków międzynarodowych

Na czele Stolicy Apostolskiej i Państwa – Miasta Watykanu stoi papież, który nierozerwalnie łączy te dwa podmioty; ważniejsza jest Stolica Apostolska, bo Państwo – Miasto Watykan służy jako podstawa terytorialna dla realizacji swoich celów (dla funkcjonowania) Stolicy Apostolskiej; jest to terytorium niezbędne by Stolica Apostolska mogła wykonywać swoje zadania; Watykan nie ma celów politycznych,

Stolica Apostolska (1958 - 1978)

Casaroli,który obradującym szefom państw i rządów przekazał specjalne posłanie Pawła VI, a w swoim przemówieniupodkreślił: Obecność Stolicy Apostolskiej w tej wspólnocie narodów, poszukującej zbiorowegobezpieczeństwa i wzajemnej współpracy, ma cel i sens całkiem specyficzny: ochrony podstaw i motywówsprawiedliwości - nie po to, aby je uczynić przedmiotem kompromisu, lecz by uczynić pokój bardziejkompletnym i ...

Unici a Stolica Apostolska

Lazarysta Arnauld Bossu, mianowany (1762) wikariuszem apostolskim w Aleppo dla katolików obrządkułacińskiego (Europejczyków i autochtonów) w Syrii, Palestynie i na Cyprze, otrzymał jednocześnie odStolicy Apostolskiej zwierzchnictwo nad klasztorem unickich zakonnic melchickich w Kesroanie.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Kontakty z papiestwem do 1409 r.

W kontakty ze Stolicą Apostolską został zaangażowany Jan Śledź z Lubienia, kapelan królewski. Wysz podejmował w Stolicy działania w celu przyznania mu kapelusza kardynalskiego.

Republiki i Stolica Apostolska

Pius IX, który jako audytor delegata apostolskiego w Chile mógł osobiście poznać sytuację Kościoła wtej części świata, zajął się nim jako papież w szczególniejszy sposób: tworzył nowe diecezje, starał sięzwiększyć liczbę metropolii i dostosować ich obszar do granic republik, mianował delegatów apostolskich,by pohamować biskupów w bardzo swobodnym posługiwaniu się rozległymi uprawnieniami,

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

podpisanie traktatu laterańskiego między Stolicą Apostolską a Włochami (utworzenie państwa-miasta Watykanu); traktat ten wyposażył Stolice Apostolską w atrybuty państwowości umożliwiając występowanie także jako Państwo-Miasto Watykan (dwoistość podmiotu); jednakże to Stolica Apostolska częściej występuje w stos.

DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

, albo z prawem głosu na konferencji lub kongresie (różni się od obserwatora Stolicy Apostolskiej). de Riedmatten, Obecność Stolicy Świętej w organizacjach międzynarodowych, Conc 6(1970) z.

Stolica Apostolska i chrześcijański Wschód

W Rzymie już przy końcu pontyfikatu GrzegorzaXVI powstała wokół konwertytki księżne Wołkońskiej aktywna grupa, pracująca wraz z polskimizmartwychwstańcami nad powrotem Cerkwi prawosławnej do jedności z Stolicą Apostolska.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Kontakty z Janem XXIII

W imieniu Jastrzębca i Wysza złożyli oni Kamerze Apostolskiej i kolegium kardynalskiemu obligacje co do spłaty serwicjów.

Polska i Stolica Apostolska

Ostateczne postanowienia Stolicy Apostolskiejza Augusta III ujęto (1737) w tzw. Gdy nuncjusz Galeazzo Marescotti opuszczał (1668) Polskę iprzekazał niektóre uprawnienia swemu audytorowi, prymas Andrzej Olszowski uważał, że on je ma jakolegatus natus Stolicy Apostolskiej.

AKTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Wszystkie urzędowe pisma zawierające autorytatywną decyzję Stolicy Apost. i -> Sygnatury Apostolskiej.

Stolica Apostolska i dzieła misyjne

Rozgłos szczególniejszy zdobyły nazwiskadwóch misjonarzy jezuitów: arcybiskupa Władysława Zaleskiego, który jako delegat apostolski w Indiach (1892-1916) przyczynił się do rozwoju organizacji tamtejszych misji, oraz Jana Beyzyma, Apostolatrędowatych na Madagaskarze (1899-1912), który listami do rodaków jednał pomoc dla misji.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Intelektualiści w kontaktach dyplomatycznych z papiestwem od zażegnania Wielkiej Schizmy do roku 1434

Poseł wyraził życzenie, aby pontyfikat Eugeniusza IV był owocny dla Kościoła i nawiązał jedynie do problemu husyckiego, oferując pośrednictwo króla w tej sprawie pomiędzy czeskimi panami a Stolicą.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Uczeni w służbie królewskiej na soborze w Konstancji

Na XIV- tej sesji soboru Polacy byli świadkami dobrowolnego ustąpienia Grzegorza XII ze stolicy. Jednak stolica kontynuowała bez większego przekonania wysiłki, które miały doprowadzić do unii na warunkach określonych w mowie Maurycego Rvacki.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Działalność Andrzeja Łaskarzyca na soborze w Pawii i Sienie

Król nie wysłał już tak licznego poselstwa do Pawii, jak to miało miejsce w przypadku Konstancji, ze względu na śmierć abp Mikołaja Trąby, po której doszło do daleko idących przetasowań na stolicach bp w metropolii gnieźnieńskiej, związanych ze zmianą układu w elicie władzy.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Intelektualiści na soborze w Bazylei do 1435 r.

Z drugiej strony wielka monarchia jagiellońska mogła być ważnym czynnikiem w rozgrywce między soborem a stolicą.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Udział polskich uczonych w soborze pizańskim

 

Na sobór w Pizie zostali zaproszeni Władysław Jagiełło, Witold, arcybiskupi (gnieźnieński, halicki), biskupi, a także UK. UK w odpowiedzi na list z zaproszeniem na sobór opowiedział się za zażegnaniem schizmy na drodze soboru.

Rektor wszechnicy, Eliasz z Wąwolnicy, i mistrzowie...

APOSTOLSKA STOLICA

Nazwa najwyższego urzędu w Kościele kat.; w orzeczeniach doktrynalnych oznacza najwyższy —> nauczycielski urząd Kościoła lub —> papieża, w dokumentach prawnych -> papieża lub —> Kurię rzymską.

KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Apostolskie następstwo

do oficjalnego wyznania wiary wprowadzono jako czwarty element – “apostolski Kościół”. Ef – Kościół apostolski, czyli opart na fundamencie apostołów, jest tym, który głosi (jest misyjny).