Stolica

Czytaj Dalej

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Czy w XVI i XVII Warszawę, posiadająca zaszczytny tytuł stolicy można było naprawdę nazwać STOLICĄ, czy może było to miasto z tytułem, ale na niego nie zasługujące?

DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ, dyplomacja watykańska

(-»• organizacje międzynarodowe, -»• delegat Stolicy Apostolskiej, -> obserwator Stolicy Apostolskiej). reprezentuje -»• delegat Stolicy Apostolskiej lub -»• obserwator Stolicy Apostolskiej.

Stolica Apostolska jako uczestnik stosunków międzynarodowych

Na czele Stolicy Apostolskiej i Państwa – Miasta Watykanu stoi papież, który nierozerwalnie łączy te dwa podmioty; ważniejsza jest Stolica Apostolska, bo Państwo – Miasto Watykan służy jako podstawa terytorialna dla realizacji swoich celów (dla funkcjonowania) Stolicy Apostolskiej; jest to terytorium niezbędne by Stolica Apostolska mogła wykonywać swoje zadania; Watykan nie ma celów politycznych, a Stolica Apostolska ...

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Kontakty z papiestwem do 1409 r.

Wysz podejmował w Stolicy działania w celu przyznania mu kapelusza kardynalskiego. Po elekcji Grzegorza XII na Stolicę w 1407 r.

DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

powstało w chwili włączenia Stolicy Apost. a Stolicą Apost. de Riedmatten, Obecność Stolicy Świętej w organizacjach międzynarodowych, Conc 6(1970) z.

Spacer po najciekawszych zakątkach Maputo, stolicy Mozambiku.

Budowle się zmieniają, gdzie niegdzie widnieją niczym ukryte w szacie bananowców chatki najbiedniejszych mieszkańców stolicy. Jullius Nyerere, mijamy kilka restauracji, najlepsze kino Xenon w Maputo i hotel Avenida, w którym chyba najczęściej zatrzymują się Polacy przebywając gościnnie w stolicy RM.

Stolica Apostolska (1958 - 1978)

W Akcie Końcowym KBWE (Helsinki, 1975) Stolicę Apostolską reprezentował arcybiskup A.

Warszawa za Wazów - WARSZAWA STOLICĄ: POWODY

Aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń nie należało żadnej z dawnych stolic mianować ośrodkiem najwyższej władzy, a stolice powinna znajdować się w miejscu trzecim (neutralnym), taka była właśnie Warszawa.

Co wiemy o Limie, stolicy Peru?

80 pro­cent artykułów przemysłowych produkuje się w stolicy, tutaj też pracuje 70% pracowników administracji i sfery budżetowej. Dla wielu spośród tej najuboższej war­stwy mieszkańców stolicy i tak jest to awans spo­łeczny, gdyż w ich rodzinnych stronach bieda jest jeszcze dotkliwsza.

WARSZAWA, w dobie napoleońskiej stolica Ks. Warszawskiego

na kilka tygodni stała się stolicą podbitej przez Napoleona Europy. stała się stolicą Ks. 18 XII stolica entuzjastycznie powitała ks. musiały opuścić stolicę.

Inne podmioty prawa międzynarodowego - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

podpisanie traktatu laterańskiego między Stolicą Apostolską a Włochami (utworzenie państwa-miasta Watykanu); traktat ten wyposażył Stolice Apostolską w atrybuty państwowości umożliwiając występowanie także jako Państwo-Miasto Watykan (dwoistość podmiotu); jednakże to Stolica Apostolska częściej występuje w stos.

STOLICA

Stolica opustoszała, łac. Sedes impedita, siedziba, stolica biskupia, w której biskup nie może sprawować czynności i gdzie zastępuje go wikariusz kapitulny.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Intelektualiści w kontaktach dyplomatycznych z papiestwem od zażegnania Wielkiej Schizmy do roku 1434

Poseł wyraził życzenie, aby pontyfikat Eugeniusza IV był owocny dla Kościoła i nawiązał jedynie do problemu husyckiego, oferując pośrednictwo króla w tej sprawie pomiędzy czeskimi panami a Stolicą.

Unici a Stolica Apostolska

Nie zważając nato, wyświęcił biskupa na wakującą stolicę w swym patriarchacie. Biskupstwa unickie w Europie podlegały wprost Stolicy Apostolskiej.

MADRYT, stolica Hiszpanii

Wojna toczyła się z dala od miasta i kolejne zbliżające się do stolicy armie hiszp. 21 VII 1812 Józef Bonaparte po raz drugi opuścił stolicę, ale wrócił do niej 3 VIII.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Kontakty z Janem XXIII

Długotrwała i ciężka choroba bp krakowskiego, powodująca poważne osłabienie jego działalność publicznej, skłoniła króla do zabiegów w Stolicy o translację Wysza do Poznania.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Uczeni w służbie królewskiej na soborze w Konstancji

Na XIV- tej sesji soboru Polacy byli świadkami dobrowolnego ustąpienia Grzegorza XII ze stolicy. Jednak stolica kontynuowała bez większego przekonania wysiłki, które miały doprowadzić do unii na warunkach określonych w mowie Maurycego Rvacki.

Stolica Święta

Prawo kanoniczne przez wyrażenie “Stolica święta" lub “Stolica apostolska" rozumie nie tylko samego papieża, ale także - jeżeli na to wskazuje kontekst - sekretariat stanu i inne urzędy administracji papieskiej (CIC 361; CCEO 48).

Polska i Stolica Apostolska

Ostateczne postanowienia Stolicy Apostolskiejza Augusta III ujęto (1737) w tzw. Gdy nuncjusz Galeazzo Marescotti opuszczał (1668) Polskę iprzekazał niektóre uprawnienia swemu audytorowi, prymas Andrzej Olszowski uważał, że on je ma jakolegatus natus Stolicy Apostolskiej.

Republiki i Stolica Apostolska

Pius IX, który jako audytor delegata apostolskiego w Chile mógł osobiście poznać sytuację Kościoła wtej części świata, zajął się nim jako papież w szczególniejszy sposób: tworzył nowe diecezje, starał sięzwiększyć liczbę metropolii i dostosować ich obszar do granic republik, mianował delegatów apostolskich,by pohamować biskupów w bardzo swobodnym posługiwaniu się rozległymi uprawnieniami, zktórych dotychczas korzystali z ...