Sto lat

Czytaj Dalej

WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd.

STO LAT

Dwutygodnik - Magazyn Zdrowia, Urody, Spokoju (ZUS). Problematyka:zdrowie, medycyna niekonwencjonalna, ubezpieczenia, uroda, rozrywka.Adres redakcji: 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4, tel. 26-45-91.Red. nacz. Iwona Wiszyńska-Gołacka. Cena egz. we wrześniu 1991 r. - 3000zł.

Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku.

Ludzie wbrew swojej woli , a niekiedy z niewiedzy , zostali zniewoleni przez system i ideologie , które narzuciły inny kodeks moralny , inny stosunek do bliźnich.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

Wszystkie utwory przedstawiane przeze mnie, zarówno prozatorskie, jak i poetyckie, ukazywały stolicę i jej mieszkańców w różnych okresach okupacji hitlerowskiej: we wrześniu 1939 roku, w okresie powstania warszawskiego i powstania w getcie.

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Stosunek do „przodowników pracy” bijących rekordy efektywności i wydajności działania w imię dobra partii jest taki sam w folwarku i państwach komunistycznych.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Wszystkie utwory przedstawiane przeze mnie, zarówno prozatorskie, jak i poetyckie, ukazywały stolicę i jej mieszkańców w różnych okresach okupacji hitlerowskiej: we wrześniu 1939 roku, w okresie powstania warszawskiego i powstania w getcie.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996.

- 50 rocznica zakończenia II wojny światowej, - przyznanie Cezarów (nagroda Francuskiej Akademii Filmowej) dla Kieślowskiego oraz Zbigniewa Preisnera (za muzykę) za film „Czerwony”, nagrody rozdaje się miesiąc przed rozdaniem Oscarów (często są zapowiedzią uhonorowania najlepszych), - wrzesień - Kieślowski zostaje członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej (Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej liczy ponad 5200 filmowców z całego ...

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

Zagrozeniem podstawowym wydaje sie stopniowy zanik etycznego wymiaru ludzkich kontaktów. Józio - zmieniony w mlodzienca i poddany szkolnym rygorom stopniowo klimatyzuje sie w nowym srodowisku.

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

Przestępczość w Polsce lat dziewięćdziesiątych

Cały okres objęty analizą (tj. lata 1990-2001) cechował systematyczny wzrost przestępczości-blisko dwukrotnie więcejJeśli idzie o strukturę przestępstw według ich rodzajów największą dynamikę wzrostu cechowały przestępstwa

• przeciwko dokumentom.  tj. blisko ośmiokrotnie więcej.

• czynów...

Leopold Staff - Mimo lat...

Mimo lat w jutro jasno patrzę zawdy,

Serce me bije z dawnej wiary siłą.

Może w tych słowach jest tylko pół prawdy,

A pół nadziei, by to prawdą było.

Lecz choć młodości minęły uśmiechy,

I chwile zwątpień czas snuje z swej przędzy,

Myśl mi zostaje zawsze do pociechy,

Że młodość mija...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT

, Wyobraźnią jest bardziej rozwinięta niż u dzieci z okresu poprzedniego, świadczą o tym rysunki („bazgrołki”), którym dzieci nadają znaczenie, są bardzo ruchliwe, przez co często zmieniają swój obiekt zainteresowania.

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - SPOSTRZEŻENIA

Kolory: W wieku 3 lat rozróżnianie podstawowych kolorów. W wieku 5 lat dokładniejsze rozróżnianie odcieni tych kolorów.

Wczesna i średnia faza: dziecko wyróżnia z przedmiotu cechy silne

(charakterystyczne): mocna barwa, niezwykły kształt.

Jest spostrzegawcze w szczegółach, bo te wywołują przeżycia...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PERCEPCJA SŁUCHU

Słuch muzyczny- zdolność rozpoznawania melodii.

I Faza: dominują improwizacje wokalne

Dzieci tupią, tańczą i podskakują.

Lubią słuchać muzyki, potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

II Faza: utrzymywanie tonacji i rytmu (Kaminska 1995)

Słuch fonematyczny- umiejętność odróżniania...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

Pamięć mimowolna – okres 3-6

Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

Rozwija się pamięć...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - UWAGA

W okresie przedszkolnym uwaga nie jest ani zbyt trwała ani podzielna Dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, koncentruje się na atrakcyjnych dla niego bodźcach.

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MYŚLENIE

Stadia rozwoju inteligencji według Piageta (zależne od rozwoju biologicznego dziecka, bez możliwości przyspieszenia)

1. Stadium sensoryczno-motoryczne – od urodzenia do końca 2-go roku życia

2. Stadium przedoperacyjne - 2 rok – 6 rok życia.

Spostrzeżenia dominują nad możliwościami intelektualnymi...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

Piaget (1928)

–Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ MOWY

Następnie stopniowo zanikają.