STERTA

Sterty bywająokrągłe albo prostokątne; okrywa się je słomą,umacniając nakrycie żerdziami lub powrósłami,do których przywiązuje się kamienie. Dla ochronyprzed myszami sterty okopuje s^ę rowkamiumieszczając w nich pionowo rurki drenarskie,w które myszy wpadają.

Sterta

Stos ułożony ze słomy, bel, snopów zboża itp., mający podstawę okrągłą lub prostokątną, zwykle przykryty słomą tworzącą rodzaj spadzistego dachu.