Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Akcja utworu toczy się kolejno w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim w końcu XIX w. Głównym bohaterem jest doktor Tomasz Judym, którego losy można obserwować poprzez dwa tomy (razem 23 rozdziały) powieści. Tytuły poszczególnych rozdziałów zaznaczono pogrubioną czcionką.

Tom l. Wenus z...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

CHMIELECKI Stefan

Wilczyca kresowa Teofila z Chocimirskich Chmielecka, żona Stefana, kobieta głośna na całej Ukrainie, słynna z energii, hartu, męstwa, pomocna mężowi nie tylko w domu, ale i w obozie, w stepie, zarówno przy planowaniu działań, jak i na koniu, z bronią w ręku, a przy tym surowa, szorstka, często okrutna dla podwładnych, najeżdżająca (już jako wdowa) sąsiadów, sprawczyni gwałtów, porwań i napadów; postać złożona, osobliwa, ściśle ...

STEFAN i Szczepan

Imiona męskie, oba z łac. Stephanus od gr. stephanos 'przepaska na czole, diadem, hełm, wieniec, korona', drugie przez pośrednictwo czeskiego Śtepan, pierwsze bezpośrednio; ang. Stephen, Steven (również hol.), fr. Etienne, hiszp. Esteban, węg. Istvan; zob. też Szczepan.

STEFAN I ŚWIĘTY

ok.975-1038, od 997 Książę, od 1001 król węg., syn Gejzy, wprowadził na Węgrzech chrześcijaństwo jako religię państwową; otrzymał od cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II koronę królewską, która przez stulecia była świętym symbolem bytu narodowego Węgier; kanonizowany w 1083.

Stefan Batory

  - urodził się: 1533, zmarł: 1586 - na tronie w latach: 1576 - 86 - poprzednik Henryk Walezy - następca Zygmunt III Waza - syn Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego.

ABT STEFAN ks.

ur. 9 IX 1898 w Kościanie, zm. 10 VIII 1942 w Dachau, Teolog, pedagog. Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1923 święcenia kapł. i był wik. w Ostrowie Wlkp.;

1924-27 kontynuował studia specjalistyczne z teologii i prawa kan. w Instytucie Kat. w Lyonie i równocześnie pracował jako duszpasterz...

AUGUSTYNOWICZ JAKUB STEFAN abp. obrządku ormiańskiego

ur. 30 XII 1701 we Lwowie, zm. 11 I 1783 tamże. Studiował teologię w teatyńskim kolegium pap. we Lwowie i przyjął 1725 święcenia kapł.; studia kontynuował w Collegium Urbanům w Rzymie, gdzie 1726 uzyskał doktorat; po powrocie do kraju pracował przy boku stryja, Jana Tobiasza;

1737 został jego bpem...

BISKUPSKI STEFAN ks.

profesora Stefana B.

CEDROWSKI STEFAN GRZEGORZ

ur. 1689, zm. ok. 1748,Działacz wyznaniowy, tłumacz.

Pochodził ze znanej rodziny kalwińskiej; jako starosta poniewieskii bobrujski występował w obronie różnowierców pol. ;należał do delegacji kalwinistów litew., która 1726 na sejmiegrodzieńskim z polecenia synodu gdańskiego złożyła memoriał...

DENISEWICZ STEFAN bp.

ur. 1836 w par. Czereja (Białoruś), zm. 3 XII 1913 w Smoleńsku, Działacz kościelny.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Mińsku (1856-59) i w Akademii Duch. w Petersburgu (1859-63) przyjął 1863 święcenia kapł. i został katechetą w Orszy, a później w Mohylewie; od 1866 był prob, w Smoleńsku (gdzie...

DOBROSIELSKI STEFAN OFMRef

Imię zak. Chryzostom, ur. 1605 w Wielkopolsce, zm. 1 VI 1676 w Krakowie, działacz zak., pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1628 w Wieliczce; studia teol. ukończył u reformatów wlkp. i 1639-41 był ich prowincjałem; 1641 pozbawiono go urzędu ze względu na przesadny rygoryzm; uznany za opozycjonistę...

DUBNICAY ŠTEFAN

ur. 21 II 1675 w Dubnicy n. Wagiem (Słowacja), zm. 26 XII 1725 w Trenćinskiej Teplí (k. Trenczyna), Pisarz.

Jako prob, uczynił z Teplej poważny ośrodek działalności reformy kat., związany z kolegium jez. w Trnawie, gdzie wydawał swe polem, traktaty rei., dotyczące głównie nauki o eucharystii; efektem...

DURZYŃSKI STEFAN ks.

Aleksandrowicz, Wspomnienia pośmiertne o księdzu Stefanie £>.

GRELEWSKI STEFAN ks.

ur. 3 VII 1898 w Dwikozachk. Sandomierza, zm. 9 V 1941 w Dachau, kanonista i społecznik.

Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Sandomierzu,od 1919 kontynuował je na KUL, a po święceniachkapł. (1921) w Strasburgu, gdzie 1924 uzyskał doktorat prawakan.; po powrocie do kraju był 1925-28...

HAIN STEFAN ks.

ur. 10 IX 1903 w Łagiewnikach k.Poznania, zm. 15 III 1979 w Poznaniu, archiwista, historyk.

Od 1924 studiował w seminarium duch. w Poznaniu i 1929przyjął święcenia kapł.; 1930-32 kontynuował studia z zakresuhistorii Kościoła na wydziale teol. UW pod kierunkiemks. H. Likowskiego; 1933-39 był m.in...

HARASSER STEFAN

ur. 29 IX 1890 w Krakowie, zm. 7XII 1 9 5 2 w Lublinie, historyk filozofii i pedagog.

Studiował na wydz. filozofii UJ w Krakowie i na Uniw.Wiedeńskim; z inspiracji I. Chrzanowskiego podjął studianad historią polskiej myśli filoz.; doktorat filozofii uzyskał1 9 1 5 na podstawie rozprawy Kant w Polsce przed...

BALICKI Stefan (1899 - 1943)

Śmierć w forcie

Powieściopisarz i nowelista. Zadebiutował powieścią o życiu KaszubówDziewiąta fala (1930).

Głównym jednak tematem jego dzieł było życie psychicznedzieci i konfrontacja świata dzieciństwa ze światem dorosłych. Po wybuchu wojny w1939 roku Balicki wysłał żonę wraz z trzyletnim...

ZWEIG Stefan (1881 - 1942) i jego żona

Uprzedzam ich w śmierci

Austriacki powieściopisarz, eseista, poeta i tłumacz (z języka francuskiego). Jakomłody mężczyzna wiele podróżował po świecie. Debiutował tomikiem wierszy, alesławę przyniosły mu beletryzowane biografie i monografie historyczne, m.in.Magellana, Balzaka, Erazma z Rotterdamu...