Stefan Batory

Stefan Batory

Czytaj Dalej

Stefan Batory - Działalność publiczna

Wtedy stronnictwo szlacheckie dokonało secesji i na czele z Mikołajem Sienickim ogłosiło wybór Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, jako jej męża (rok 1575). Ostatnie lata życia Stefana Batorego poświęcone były nowym, bardzo ryzykownym koncepcjom wojskowym i politycznym króla.

Stefan Batory - Władca prywatnie

  Stefan Batory był synem wojewody (księcia) Siedmiogrodu, Stefana. Batory był tęgim mężczyzną, nosił brodę i wąsy. Stefan Batory unikał żony, wymykał się w nocy z sypialni, ciągle wyjeżdżał.

STEFAN BATORY

Portret Stefana Batorego obraz w całej postaci (1583) Marcina Kobera* Kraków, klasztor misjonarzy; jeden z najlepszych obrazów polskich Icońca XVI w.

Stefan Batory - Informacje Ogólne

STEFAN BATORY- urodzony 1533r.

Stefan Batory - Bilans panowania

  Król Stefan Batory, wybitny wódz, miał na swoim koncie szereg zwycięstw.

Stefan Batory

  - urodził się: 1533, zmarł: 1586 - na tronie w latach: 1576 - 86 - poprzednik Henryk Walezy - następca Zygmunt III Waza - syn Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego.

Stefan Żeromski - krótka biografia

Stefan Żeromski (pseud.

Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”

“Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Stefan Żeromski, zaniepokojony rozwojem wydarzeń w kraju, prowadził różnorodną działalność publicystyczną: jeździł ze spotkaniami autorskimi po kręgach plebiscytowych na Warmii i Mazurach, w czasie wojny z bolszewikami był korespondentem wojennym, organizował krajowy odział Pen-Clubu, w swych tekstach publicystycznych angażował się w tworzenie związków zawodowych robotników i inteligencji.

Stefan Żeromski

Twórczość Stefana Żeromskiego budzi zainteresowanie zarówno ze względu na doniosłość podejmowanych w niej zagadnień, jak i interesującą formę.

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Akcja utworu toczy się kolejno w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim w końcu XIX w. Głównym bohaterem jest doktor Tomasz Judym, którego losy można obserwować poprzez dwa tomy (razem 23 rozdziały) powieści. Tytuły poszczególnych rozdziałów zaznaczono pogrubioną czcionką.

Tom l. Wenus z...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

BALICKI STEFAN

BALICKI STEFAN, pseud.

BARSZCZEWSKI STEFAN

BARSZCZEWSKI STEFAN, ur.

GRABIŃSKI STEFAN

GRABIŃSKI STEFAN, ur. Stefan Żalny tomikiem opowiadań Z wyjątków.

FLUKOWSKI STEFAN

FLUKOWSKI STEFAN, ur.

GARCZYŃSKI STEFAN

GARCZYŃSKI STEFAN, ur.