Wody stojące - Stawy naturalne i sztuczne

Czym się jednak różni staw naturalny od stawu sztucznego? Stawy tego typu wypełniane są wodą przez cały rok, ale ze względu na intensywną wymianę wody przypominają pod pewnymi względami stawy młyńskie lub małe jeziora zaporowe.

Rodzaje ruchów w stawach

staw łokciowy lub staw promieniowro-nadgarstkowy. staw promieniowo-łokciowy blizszy i dalszy, obustronne stawy skroniowo--żuchwowe, czy też cztery stawy szczytowo-obrotowe.

Stawy płaskie

Tego rodzaju stawy miały dawniej niezbyt szczęśliwą nazwę stawów półścisłych (amphiar-throses*; arnfi = dokoła), chociaż zasadniczo nie różnią się budową od innych rodzajów stawów.

Jak reumatoidalne zapalenie stawów - RZS uszkadza stawy?

Chorzy na RZS często mają kłopoty z porannym wstawaniem z łóżka, staw trzeba więc codziennie rozluźniać, wykonując specjalny zestaw ćwiczeń fizycznych. Schorzenie postępuje zwykle symetrycznie, atakując jednocześnie ten sam staw po obu stronach ciała.

Stawy stopy

W skład stopy wchodzą następujące połączenia stawowe: 1) staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, 2) stawy między-stępowe: staw skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z kością piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi stępu, 3) stawy między kośćmi stępu i kośćmi śródstopia, 4) stawy między kośćmi ...

Stawy

Każdy staw zawiera powierzchnie stawowe, torebkę stawową i jamę stawową, a ponadto składniki niestałe: obrąbek, łąkotki, więzadła stawowe. Stawami wieloosiowymi są: staw kulisty wolny (np.

Badanie ruchów w stawach kończyn dolnych

Utajony przykurcz stawu biodrowego wykrywa test Thomasa - przy maksymalnym zgięciu zdrowego stawu biodrowego, kolano po chorej stronie unosi się nad powierzchnię stołu.

Stawy międzypaliczkowe ręki

Stawy międzypaliczkowe ręki (articulationes interphalangeae ma-nus) powstają przez połączenie podstawy każdego paliczka środkowego palców z głową każdego paliczka bliższego, jak również podstawy każdego paliczka dalszego z głową każdego paliczka środkowego.

Stawy międzykręgowe

Sprężynująco działają także skomplikowane mechanizmy stawów w biodrach, kolanach i stopach.

Stawy żebrowo-poprzeczne

Brzegi powierzchni stawowych, pokrytych chrząstką szklistą, złączone są w każdym stawie torebką stawową wzmocnioną kilkoma więzadłami żebrów o-poprzecznym i.

Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

sternoc-lavicularis)\ do tego dochodzą dwa czynnościowo ważne połączenia poślizgowe, które pełnią rolę stawów. Do badania należy zgiąć staw łokciowy do kąta prostego w celu wyeliminowania ruchów obrotowych ramienia.

Stawy

Stawy są to ruchome połączenia między kość­mi. Strukturami, które dodatkowo stabilizują staw są więzadła - połączenia kostno-kostne z tkan­ki łącznej.

Zablokowania w stawach krzyżowo-biodrowych

Stwierdza się też punkty maksymalnej bolesności uciskowej w okolicy stawu krzyżowego, pachwiny lub więzadeł stawów krzyżowo-biodrowych.

Określenie zakresu ruchów w stawach

Przyjmuje się następujące pozycje zerowe: a)    staw łokciowy, nadgarstek, biodro, kolano, palce rąk i stóp - pełny wyprost (extensio)\ b)    staw skokowo-goleniowy - podeszwa stopy pod kątem prostym względem goleni; c)    przedramię - po zgięciu w łokciu do kąta prostego i po przyłożeniu ramienia do tułowia kciuk zwraca się ku górze; jest to pozycja pośrednia między nawracaniem i ...

Stawy

Kolejną ważną składową wpływu ćwiczeń fizycznych na staw jest odpowie dnia długość i elastyczność elementów okołostawowych (torebek i więzadeł oraz ich wytrzymałość.

Zmiany zwyrodnieniowe w stawach

zmiany zwyrodnieniowe w stawach; zespół chorobowy polegający na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Często obejmują wiele stawów.

Stawy nadgarstkowo-śródręczne

śródręcza mają charakter stawów wolnych o ścisłej budowie. Rozległym zakresem ruchu dysponuje staw nad-garstkowo-śródręczny kciuka, co zostanie omówione w ramach techniki badania kciuka.

Stawy ręki

Bliższy staw ręki —sław promieniowo-nadgarslkowy (arliculatio radiocarpea) jest dwuosiowym stawem eliptycznym umożliwiającym wykonywanie ruchów zginania i odwodzenia. Staw pro i n i en i o w o - łok c i o w y dalszy oddziela od stawu ręki krążek stawowy (discus articularis).

STAWY KOLANOWE

W porażeniach dolnego odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego mogą występować przykurcze w obrębie stawów kolanowych, zwykle zgięciowe, chociaż mogą one mieć także charakter wyprostny. Operacje typu resekcji kostnych lub usztywnień stawów stopy powinny być odkładane na drugą dekadę życia.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa - STAWY BIODROWE

Poziom IV porażenie neurosegmeruów krzyżowych nie ma istotnego wpływu na powstawanie patologii stawów biodrowych. Poziomy V i VI wobec zachowania prawidłowej funkcji mięśni stawów biodrowych nie mają istotnego znaczenia w powstawaniu patologii bioder.