Stawonogi

Stawonogi

Czytaj Dalej

STAWONOGI (Arthropoda)

Stawonogi nie wykazują zbyt dużych możliwości regeneracyjnych, pajęczaki i skorupiaki mogą regenerować odnóża, te ostatnie również słupki oczne. Stawonogi są wyjątkowo ekspansywną grupą zwierząt.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Stawonogi (Arthropoda)

Zależnie od budowy pancerza stawonogi możemy podzielić na dwie grupy: stawonogi o kutikuli niezmineralizowanej oraz stawonogi o szkielecie zwapniałym.

Stawonogi - Informacje Ogólne

STAWONOGI - typ ten stanowi wyższą grupę pragębowców (in. Swój triumf stawonogi zawdzięczają także odnóżom (homologi parapodiów wieloszczetów), które są wieloczłonowe, łączone ruchomo.

Kiedy pojawiły się stawonogi na Ziemi?

Stawonogi prawdopodobnie pochodzą jeszcze z czasów prekambryjskich.