Stawiane

Stawiane

Czytaj Dalej

Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych.

Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych.

Wymagania stawiane opakowaniom

Od strony ekologicznej opakowaniom stawia się wiele poważnych zarzutów, aż po przypisywanie im przestępstwa ekologicznego włącznie. Nie stawia sobie również za cel tworzenia koncepcji nowych rozwiązań wzorniczych czy funkcjonalnych w dziedzinie opakowań.

Czym zajmuje się psychologii osobowości? Jakiego rodzaju kluczowe pytania stawiane są przez zajmujących się teorią osobowości?

Psychologia osobowości odwołuje się do natury człowieka, do filozofii, pyta kim jest człowiek? jest to dyscyplina psychologiczna najbardziej związana z filozofią. Psychologia osobowości zajmuje się osobowością człowieka, ogólnymi teoriami zachowania się człowieka. Bez teorii osobowości nie można by...

Wymagania oraz funkcje stawiane kontroli i ocenie

Dekalog oceniania :

a) brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać ją

b) w ocenianiu uwzględniać różnicę pomiędzy uczniami

c) jasny cel oceniania

d) trafne ocenianie (rower)

e) rzetelne

f) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniom otrzymanie informacji na temat wyników jego uczenia

g)...