Staw ramienny

Staw ramienny

Czytaj Dalej

Niestabilność stawu ramiennego

Najczęstszymi patologiami spotykanymi w niestabilności barku są: uszkodzenie aparatu torebkowo-więzadłowego stawu, oderwanie lub zmiażdżenie obrąbka stawowego panewki, wgnieceniowe złamania powierzchni stawowej głowy kości ramiennej, pourazowe lub wrodzone deformacje panewki, niewydolność lub rozerwanie mięśnia podłopatkowego.

Zapalenie stawu ramiennego

W reumatoidalnym zapaleniu stawu ramiennego wczesnymi objawami są zazwyczaj ból i uczucie sztywności, chociaż w gośćcu uogólnionym do zajęcia stawu dochodzi późno w przebiegu choroby.

Zwichnięcie stawu ramiennego

Ze zwichnięciem stawu ramiennego może współistnieć: 1) oderwanie lub odbicie guzka większego kości ramiennej, przy czym złamanie bez większego przemieszczenia nie wpływa na sposób leczenia zwichnięcia, zaś złamanie z przemieszczeniem wymaga leczenia operacyjnego; 2) złamanie szyjki kości ramiennej, w którym próbę nastawienia zachowawczego może podjąć tylko doświadczony specjalista; w razie ...

Test stabilności stawu ramiennego.

Również zwiększenie napięcia mięśni w przedniej okolicy stawu ramiennego (mię-ień piersiowy) bez dolegliwości bólowych może wskazywać na niestabilność.

Zespół bolesnego barku pływaka (czynnościowa niestabilność stawu ramiennego u pływaków)

Wykonywane wielokrotnie ruchy przywiedzenia i wewnętrznego skręcania ramienia, szczególnie w takich stylach jak crawl i delfin, powodują powolne, przeciążeniowe uszkodzenie przedniej części obrąbka stawowego panewki, a co za tym idzie rozciągnięcie torebki stawowej i następowe podwichnięcie przednie stawu.

Zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i tkanek sąsiednich

Typowym objawem przykurczu stawu ramiennego jest ustawienie w przywieszeniu i skręceniu do wewnątrz, a doprowadzić do tego może każda choroba powodująca bolesność okolicy barku.

Staw ramienny

Zmniejszamy w ten sposób współudział łopatki w ruchach stawu ramiennego. Poza odwiedzeniem biernym badamy zakres czynnego odwodzenia stawu ramiennego.

Uszkodzenie obrąbka panewki stawu ramiennego

Do częściowego uszkodzenia obrąbka panewki stawu ramiennego dochodzi najczęściej u zawodników trenujących rzuty - oszczep, piłka ręczna, baseball.

Niestabilność stawu ramiennego

Niestabilny staw ramicnny może powodować długotrwale dolegliwości bólowe barku. Neer uważa, iż u chorych, u których na podstawie wywiadu podejrzewa się niestabilność, zawsze można stwierdzić znaczne przeciążenia stawu ramiennego (np.

Unaczynienie i unerwienie stawów

Ważne jest to, że chrząstki stawowe nie mają nerwów, ponieważ dzięki temu nie odczuwamy jako bólu ucisku, któremu podlegają one w czasie wykonywanych czynności. między powierzchnie stawowe, odczuwamy ból za pośrednictwem głębiej lezących nerwów kości.

Staw zawiasowy

Staw pozwala na ruchy w jednej płaszczyźnie, ustawionej pod kątem prostym do osi stawu, mianowicie na zgięcie (flexio) i prostowanie (ex-tensio).

Staw obrotowy

 Staw obrotowy (art. staw promieniowo-łokciowy bliższy).

Staw śrubowy

Przykładem mogą być stawy zęba kręgu obrotowego, w których w ruchu obrotowym kręgu szczytowego dokoła zęba kręgu obrotowego odbywa się równocześnie ruch śrubowy wzdłuż zęba.

Staw elipsoidalny

Staw ten ma dwie główne osie, w stosunku do których wykonywane ruchy odbywają się w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przykładem tego stawu jest staw promieniowo-nadgarstkowy.

Staw siodełkowy

Staw siodełkowy (art. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Staw kulisty wolny

Staw kulisty wolny (art. Powierzchnię stawową główki stanowi odcinek kuli, której odpowiada mała, wklęsła panewka, np. w stawie ramiennym.

Staw kulisty panewkowy

Staw kulisty panewkowy (art. staw biodrowy).

Staw skroniowo-żuchwowy

Krążek stawowy dzieli staw skroniowo-żuchwowy na dwie części, ściśle od siebie oddzielone.

Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. U drapieżnych widzimy staw zawiasowy, w którym bloczek stawowy główki ustawiony ściśle poprzecznie jest objęty panewką stawową.

Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

Obok normalnej budowy stawu skroniowo-żuchwowego może więc występować staw o charakterze stawu ślizgowego (saneczkowego) w zwarciu obcęgowa-tym i staw o charakterze stawu zawiasowego w zwarciu wybitnie nożycowatym.