Staw łokciowy

Staw łokciowy

Czytaj Dalej

Staw łokciowy

Jedną z najczęstszych dolegliwości pojawiających się w okolicy staw u łokciowego jest zespól bolesności jego bocznego przedziału (łokieć tenisisty); rzadziej bóle zlokalizowane są po stronie przyśrodkowej - zespół bolesności przyśrodkowego przedziału stawu (łokieć miotacza; gracza w golfa).

Mechanika stawu łokciowego

Z tego powodu staw łokciowy (ramienno-łokciowy) należy uważać za staw zawiasowy z różnymi osiami chwilowymi, które wahają się w stosunku do osi średniej.

Staw łokciowy

Dwa z nich, jeden staw zawiasowy i jeden kulisty, współpracują wykonując zgięcie i prostowanie w stawie łokciowym; są to stawy ramienno-łokciowy i ramienno-promieniowy.

Zespół bólowy bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty)

 Należy wykluczyć też rotacyjne ruchy w stawie barkowym. A oto najczęstsze przyczyny bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego.

Zwichnięcie stawu łokciowego

Zwichnięcie tylne powstaje w razie upadku na dłoń przy wyprostowanym stawie łokciowym i odwróconym (supinacja) przedramieniu. ) stawu łokciowego.

Staw łokciowy

Wartość kąta zgięcia stawu łokciowego odpowiada skróceniu dynamicznemu mięśni zginaczy przedramienia (ruch szybki) lub utrwalonemu przykurczowi zgięciowemu stawu (ruch powolny).

Staw łokciowy

z ogólną wiotkością stawów i zespołem Marfana.

Zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego

Najczęstszą przyczyną zmian zwyrodnieniowych stawu łokciowego są pourazowe uszkodzenia chrząstki i stawu (po złamaniach i zwichnięciach), a także współistniejące z wolnymi ciałami stawu (pourazowe i osteochondritis dissecans).

Staw łokciowy protezy kończyny górnej

staw łokciowy protezy kończyny górnej; łączy przedramię i ramię protezy oraz spełnia funkcje pozwalające na ruchy zginania i prostowania przedramienia, jak też blokowania tych ruchów w wybranej pozycji.

Unaczynienie i unerwienie stawów

Ważne jest to, że chrząstki stawowe nie mają nerwów, ponieważ dzięki temu nie odczuwamy jako bólu ucisku, któremu podlegają one w czasie wykonywanych czynności. między powierzchnie stawowe, odczuwamy ból za pośrednictwem głębiej lezących nerwów kości.

Staw zawiasowy

Staw pozwala na ruchy w jednej płaszczyźnie, ustawionej pod kątem prostym do osi stawu, mianowicie na zgięcie (flexio) i prostowanie (ex-tensio).

Staw obrotowy

 Staw obrotowy (art. staw promieniowo-łokciowy bliższy).

Staw śrubowy

Przykładem mogą być stawy zęba kręgu obrotowego, w których w ruchu obrotowym kręgu szczytowego dokoła zęba kręgu obrotowego odbywa się równocześnie ruch śrubowy wzdłuż zęba.

Staw elipsoidalny

Staw ten ma dwie główne osie, w stosunku do których wykonywane ruchy odbywają się w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przykładem tego stawu jest staw promieniowo-nadgarstkowy.

Staw siodełkowy

Staw siodełkowy (art. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.

Staw kulisty wolny

Staw kulisty wolny (art. Powierzchnię stawową główki stanowi odcinek kuli, której odpowiada mała, wklęsła panewka, np. w stawie ramiennym.

Staw kulisty panewkowy

Staw kulisty panewkowy (art. staw biodrowy).

Staw skroniowo-żuchwowy

Krążek stawowy dzieli staw skroniowo-żuchwowy na dwie części, ściśle od siebie oddzielone.

Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. U drapieżnych widzimy staw zawiasowy, w którym bloczek stawowy główki ustawiony ściśle poprzecznie jest objęty panewką stawową.

Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

Obok normalnej budowy stawu skroniowo-żuchwowego może więc występować staw o charakterze stawu ślizgowego (saneczkowego) w zwarciu obcęgowa-tym i staw o charakterze stawu zawiasowego w zwarciu wybitnie nożycowatym.