Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

To pozytywne zjawisko z zakresu stosunków międzyludzkich, występujące w wielu grupach koleżeńskich na statkach odbywających długie rejsy, może być z kolei ważną przyczyną zadowolenia niektórych marynarzy.

Klasyfikacja i rodzaje statków.

, statki obsługi obszarów wodnych czyli statki strażnicze, kontrolne, hydrograficzne, oceanograficzne, lodołamacze, latarniowce, pogłębiarki, statki obsługi floty - ratownicze, szpitalne, szkolne itp.

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne: państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej) cywilne (każde inne) O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni.

Stabilność statku

Statki projektuje się tak, aby były maksy­malnie stabilne. Dla redukcji kołysania statki wyposażane są w stabilizatory.

Statek i kotwica

Również na terenach północnych spotykamy się z tym symbolem na rysunkach skalnych przedstawiających jakby statki; rysunki te powstawały od 5000 do 1000 r.

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

Niektóre państwa przyznają jednak swoją przynależność państwową bez zwracania uwagi na jakąkolwiek rzeczywistą więź ze statkiem. Państwa „tanich bander” nie są w stanie sprawować kontroli nad „swoimi” statkami.

STATEK (wodny)

Słynne statki (nadawanie statkom nazw jest obyczajem antycznym) zob.

Statki i łodzie - wyporność i ładunek

W dawnych czasach statki i łodzie budowano z drewna.

Pokonywanie oporu wody przez statki

Małe statki są z reguły napędzane silnikami dieslowskimi, duże korzystają zwykle z turbin parowych.

LIBERTY - statki

Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok.

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

zatopił 22 statki o łącz­nym tonażu 145 697 BRT; inny krążownik, Pinguin, zatopił statki o łącznym tonażu 136 551 BRT. Niemieckie krążowniki pomocniczeokazały się skuteczną bronią; zato­piły statki i okręty o łącznym tona­żu 828 242 (828 248) t, a więcznacznie więcej niż największe na­wodne jednostki Kriegsmarine.

Statki a rezonans

Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Podobnie jak dziecięca huś­tawka, która do rozhuśtania potrzebuje niewielkich pchnięć w dobrze dobranych...

Statek

Również architektoniczny kształt budowli kościelnych (na co wskazują już określenia nawy środkowej, bocznej i poprzecznej) porównywano ze statkiem, często ze szczegółami; niekiedy również ołtarze znajduje się w formie statku.

STATEK

Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł.

ATHENIA - statek

Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r. o go­dzinie 19.39, niespełna 8 godzin po wypowiedzeniu przez Wielką Bryta­nię wojny Niemcom. Na jego pokła­dzie znajdowało się 1103 pasażerów i 315 członków załogi. Atak nastą­pił w odległości 250 mil na...

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r. przez radziecki okręt podwodny. Z 8 tys. pasażerów, głównie uciekinierów z Gdyni, po­nad 7 tys. utonęło.

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...