Staszic

Staszic

Czytaj Dalej

Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

Śmiało można powiedzieć, że to nie Słowacki, tylko Staszic pierwszy wołał, że dopóki Polska nie zrzuci z siebie «płacht ohydnych» stanowości, dopóki «duszę anielską będzie więziła w czerepie rubasznym», dopóty nie będzie jej «miecz zemsty strasznym*).

Stanisław Staszic, Józef Wybicki, Andrzej Zamoyski

» Otóż Staszic obiecał matce, że spełni jej życzenie, że zostanie księdzem-tym więcej że w latach młodości miał jeszcze, jak wolno mniemać, żywą wiarę katolicką: nie przetłumaczyłby inaczej poematu będącego uzasadnieniem, obroną i wykładem wiary objawionej: Religija, poema w języku francuskim napisane przez Rasynay przetłumaczone na język polski w roku 1772 przez Stanisława Staszica.

Stanisław Staszic - Ród Ludzki

» Kiedy Staszic zaczynał pisać Ród ludzki, nie śniło mu się jeszcze o tym, żeby Rosja mogła stanąć na czele ludów słowiańskich i powieść je do spełnienia wiel­kiej misji; myśl ta powstała w głowach polskich dopiero w XIX wieku, już po zwycięstwie Rosji nad «największym wojarzem» (Napoleonem) i po utworzeniu Królestwa Kongresowego; wiele szlachetnych serc polskich, a w ich liczbie serce Staszica, biło ...

Stanisław Staszic – biografia

Bilans ośmioletniej działalności prezentował Staszic w "Ostanie górnictwa rządowego" i "Stan górnictwa" .

Stanisław Staszic

Stanisław Staszic Jednym z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia był Stanisław Staszic (1755-1826), wybitny uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz polityczny, ksiądz. Do dnia dzisiejszego Stanisław Staszic uważany jest za najwybitniejszą postać polskiego oświecenia.

Stanisław Staszic (1755-1826)

Wiele rozsądnych postulatów wysunął Staszic w dziedzinie organizacji władz państwowych i prawodawstwa w Polsce. Do dnia dzisiejszego Stanisław Staszic uważany jest za najwybitniejszą postać polskiego oświecenia.

RÓD LUDZKI. Poema dydaktyczne, poemat historioz. S. Staszica

Nie oznacza to, że Staszic lekceważył rolę czynników ideol.

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

−  „Prawodawstwo” Staszic jest przeciwny prywacie i egoizmowi posłów. −  „Wolne obieranie królów” Staszic sugeruje żeby tron był dziedziczny.

STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

Staszic zwracając się do szlachty stawia jej następujące zarzuty: −  brak poszanowania prawa −  zbezczeszczenie sprawiedliwości −  uczą podstępu, zdrady, podłości −  warstwa szlachecka przekupuje, oszukuje Za słabość narodu Staszic oskarża szlachtę.

UWAGI NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIEGO, traktat publicyst. S. Staszica

Mimo potępienia wyłącznego uprzywilejowania szlachty do niej właśnie kieruje Staszic swoje rozważania, przyjmując jedynie możliwą w aktualnych warunkach taktykę; ostrze krytyki obraca natomiast przeciw magnaterii, którą obarcza gł.

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "PRZESTROGACH DLA POLSKI" Staszic stwierdza, że główne przyczyny upadku Polski to: rozpusta, lekkomyślność, chciwość, marnotrastwo, duma i podłość możnowładców.

STASZIC, Staszyc, Stanisław

STASZIC, Staszyc, Stanisław, ur.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Staszic Stanisław

 

Ur. 1755, zm. 1826, uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz; czołowy przedstawiciel obozu reform w okresie Sejmu Czterolet­niego, rzecznik interesów mieszczaństwa i chłopów. W okresie przedrozbiorowym ja­ko mieszczanin nie miał możliwości szerszej działalności...