Stasimon

Czytaj Dalej

OGÓLNOLUDZKIE PRAWDY W STASIMONACH „ANTYGONY”

Stasimon pierwszy Pochwała rozumu ludzkiego i państwa. Stasimon drugi To pieśń o winie i karze. Stasimon trzeci Jest pieśnią o potędze miłości.