Starzec

Starzec

Czytaj Dalej

Geriatria – wpływ procesów starzenia

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STARZENIA Do charakterystycznych zmian związanych ze starzeniem człowieka zalicza się utratę siły i wytrzymałości fizycznej, dalekowzroczność, pogorszenie pamięci krótkotrwałej, nadmierne owłosienie przewodów nosowych i słuchowych, upośledzenie słuchu, łysienie, spadek masy kośćca, zmniejszenie wysokości ciała, meno i andro-pauzę .

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania- starzenie się człowieka-gerontologia

STARZENIE SIĘ CZLOWIEKA - GERONTOLOGIA - Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia: - długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach - starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu - śmierć, która jest wydarzeniem kończącym życie.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Krótko to stanowisko można zrekon­struować w następujący sposób: funkcjonowanie ludzi w starszym wieku uzależnione jest od oczekiwań społecznych; jeśli będą one niechętne, wów­czas nastąpi ograniczenie aktywności osób w starszym wieku i dojdzie do przyspieszenia procesu starzenia się; jeśli jednak oczekiwania społeczne bę­dą stymulowały i podtrzymywały dotychczasową aktywność tych osób, proces starzenia będzie ...

Gerontologia - Na czym polega prawidłowe starzenie się

•   Walka ze starzeniem – nie poddawanie się procesom starzenia się (zmniejszaniu się sprawności fizycznej i intelektualnej).

Proces starzenia się skóry

Aby wybrać odpowiednie kosmetyki/kosmeceutyki, trzeba zrozumieć mechanizmy ich działania i przyjrzeć się procesom starzenia się skóry. Filtry ochronne UVA i UVB - ochrona przed fotostarzeniem (starzenie skóry wywołane światłem).

Wpływ czynników środowiskowych środowiskowych na przebieg procesu starzenia

Proces starzenia się - wprowadzenie Rysunek 1 Proces starzenia się jest doskonale znany we wszystkich populacjach ludzkich, a ujęcie antropologiczne w ramach gerontologii, nauki o starzeniu się i starości żywych organizmów, pozwala poznać naturę i osobliwości starzenia się człowieka, jej źródła i przyczyny oraz implikacje tego procesu dla jednostek i społeczeństwa.

Proces starzenia sie skóry

PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY Proces starzenia się organizmu jest przyczyną dwóch procesów: genetycznego i środowiskowego, opartego na działalności wolnych rodników odpowiedzialnych za tak zwane starzenie środowiskowe, zależne od trybu życia.

Starzenie się skóry

Starzenie się skóry pod wpływem nikotyny: Starzenie się skóry - to proces długotrwały. Proces starzenia się skóry właściwej przebiega następująco: · Na skutek niedoborów hormonalnych obniża się aktywność i ilość fibroblastów; · W efekcie włókna kolagenowe stają się cieńsze, spłaszczone, wykazują nieprawidłowy układ.

Gerontologia - Na czym polega powszechność procesu starzenia się

Wyróżnia się dwie główne grupy przyczyn starzenia się – czynniki determinujące ( genom oraz metabolizm własny, nieodzowny do aktywnego bytu ożywionego) – czynniki modyfikujące starzenie tj.

Starzec popielny

Starzec popielny jest zwykle traktowany jako roślina roczna. Pochodzi ze śródziemnomorskiej części Europy, gdzie występuje w formie krzewu. W ogrodzie może przetrwać łagodniejsze zimy. Jeśli przytniemy go na wiosnę, do połowy lata odrośnie, tworząc imponujący pióropusz srebrzystych liści. Wciąż...

Gerontologia - Co to jest proces starzenia się i na czym polega

Wyróżnia się dwie główne grupy przyczyn starzenia się: – czynniki determinujące ( genom oraz metabolizm własny, nieodzowny do aktywnego bytu ożywionego) – czynniki modyfikujące starzenie tj.

Gerontologia - Cechy procesu starzenia się

Starzenie się jest procesem trójwymiarowym: - pierwszy wymiar obejmuje starzenie się gatunku; zaczęty w filogenezie - drugi wymiar wiąże się ze starzeniem osobniczym, które dotyczy pojedynczych osób - trzeci wymiar to starzenie populacyjne, czyli demograficzne Największe znaczenie ma starzenie indywidualne.

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia pomyślnego

aktywność fizyczną, odpowiednią dietę, dobre samopoczucie, dobry stan kondycji psychiczne, prawidłowe relacje z innymi ludźmi - niezależnymi czynnikami pomyślnego starzenia się jest starzenie się – wolne od chorób sercowo-naczyniowych; nowotworów, przewlekłych chorób płuc, zachowanie dobrej sprawności umysłowej Pomyślne starzenie się to : - proces optymalizacji możliwości zachowania zdrowia (fizycznego, społecznego i psychicznego), - proces,

Gerontologia - Czynniki wpływające na fizjologiczny proces starzenia się

Naturalnego procesu starzenie nie możemy zatrzymać, można natomiast przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się organizmu i skóry.

Czym jest starzenie się?

Starzenie się wtórne obejmuje różnego typu kalectwa i upośledzenia, spowodowane przez choroby lub wypadki. Najpoważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą starość, są rezultatem wtórnego starzenia się.

Starzenie się ludności

Starzenie się ludności nadal jest traktowane przede wszystkim jako obciążenie społeczeństwa i budżetu państwa.

Proces starzenia

Na podstawie przytoczonego wyżej przeciwstawienia różnego sposobu rozumienia słowa stary wynika wyraźnie, jak różny może być stosunek do wieku i    w jak różnym świetle mogą być odbierane rzeczywiste objawy starzenia się.

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia niepomyślnego

I choć starość niepomyślna zdominowana jest zazwyczaj przez procesy chorobowe, to jednak w gerontologii zwraca się uwagę na inne obszary, w których ma przebieg, a nawet przybiera na sile, niepomyślne starzenie się.

Jakie są przyczyny starzenia się?

Jednak niektórzy naukowcy zwracają uwagę, że pewne gatunki ryb rosną aż do śmierci i nie zdradzają żadnych oznak starzenia się. Jeśli dowiemy się, jak im się to udaje, może zrozumiemy, na czym polega proces starzenia się.

Hipokineza a starzenie się

Podobne są kierunki zmian zacho­dzących w przebiegu starzenia się, a więc: ogólne zwolnienie prze­miany materii, odwodnienie tkanek, odkładanie się złogów, odwapnienie kości, zmniejszenie odporności i zdol­ności adaptacyjnych ustroju. przy­spiesza starzenie się organizmu.