ANCIEN REGIME (dosł.: Stary Porządek)

Tak w czasie Rewolucji zaczęto nazywać system rządów istniejący do 1789, oparty na podziale społeczeństwa na trzy stany: szlachtę, kler i stan trzeci, czyli klasy średnie, pozbawione przywilejów.

GWARDIA STARA

Jednostki te rekrutowały się ze starych, doświadczonych żoł.