Zygmunt I Stary - Władca prywatnie

Zygmunt Stary był szczęśliwy z powodu narodzin dziedzica, niewielki miał jednak wpływ na jego wychowanie. Gdy syn dorastał, był już zresztą starym człowiekiem. Zygmunt I Stary zmarł w wieku 81 lat w 1548 roku.

Zygmunt I Stary - Działalność publiczna

W tej sytuacji Zygmunt I Stary postanowił zmienić linię polityki. Mimo nacisków ze strony Habsburgów i części magnatów polskich, Zygmunt I Stary zawarł z sułtanem traktat pokoju i przyjaźni (rok 1533), który ustalił pokojowe stosunki między Polską a Turcją na długi czas.

Zygmunt I Stary - Bilans panowania

  Zygmunt I Stary panował długo, bo 42 lata. Rok 1506, początek panowania Zygmunta I Starego, uznajemy za początek epoki renesansu i czasów nowożytnych na ziemiach polskich.

BIAŁCZ STARY

; w jego miejsce 1449 wybudowano nowy; 1696 starosta rogoziński Franciszek Gajewskiwzniósł kościół murowany, jednonawowy, w stylu barokowym;odnowiony 1813; 1872 dobudowano kaplicę.

BOREK STARY

Parafia w dekanacie tyczyńskim w diecezjiprzemyskiej, sanktuarium maryjne.

Parafię erygowano w X V w. przy kościele wzniesionym 1465przez Jana z Pilczy, kasztelana krakowskiego. Nadto były w B.już w X V w. 2 połączone z sobą kaplice Św. Krzyża oraz MBze słynącym łaskami obrazem NMP.

W 1665-70 prob...

BÓG - W STARYM TESTAMENCIE

Jest też rzeczą niemożliwą przedstawieniesystematyczne wkładu poszczególnych autorów i redaktorów dostarotest. odpowiada tym przemianom dalszy rozwój transcendencjiBożej oraz staranne wykluczanie wszelkich antropomorfizmówi antropopatyzmów dawnych wypowiedzi o B.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

Laickie zgromadzeniebezhabitowe.

Założeni 1883 w Zakroczymiu (na Mazowszu) w celu opiekii kształcenia młodzieży męskiej. Jest pierwszym męskim zgrom,bezhabitowym zał. przez H. Koźmińskiego, który przełożonymgen. mianował Franciszka Dublasiewicza; 1893 podzieliło sięna 2 odłamy: b.s.M.N. pod...

BYCHÓW STARY

Parafia rzym.kat. w dekanacie Rohaczew-B. w archidiecezji mohylewskiej.Pierwsza wiadomość o B. pochodzi z 1403 i dotyczy jego przynależnoścido Księstwa Kijowskiego; w 2. poł. XVI w. B. stałsię własnością Chodkiewiczów, nast. Sapiehów; w XVII i 1.poł. XVIII w. był ważną twierdzą na szlaku wojen...

CUD - W STARYM TESTAMENCIE

starają się je przenieść do sfer zarezerwowanych wg poglądów starotest.

STARA WOJNA ZURYSKA 1436-1450.

Woj­na ta jest przykładem napięć, jakie pojawiły się na przełomie ustępującej epoki feudalnej i nadchodzących czasów nowożytnych. Ce­sarskie (wolne) miasto Zurych uzyskało różne feudalne domeny i miało nadzieję na pozyskanie następnej, gdy po śmierci ostat­niego hrabiego Toggenburga nad Jeziorem...

GOŁĘBIN STARY

Parafia w dek. kościańskim w archidiec.poznańskiej.

Parafia powstała w XIV w.; 1409wspomniany jest pierwszy jej prob. Marcin Siekierka; pierwotnykościół par. pod wezw. Urszuli z Towarzyszkami wznieśli właściciele G. Borkowie z Gryżyny;

obecny kościółWniebowzięcia NMP, zbudowany ok. 1660-70 z...

GOSTYŃ STARY

Krotoski, Stary G.

GUANELLIANI, servi a charitate, słudzy miłości

Kleryckiezgromadzenie zak. na prawach pap., zał. 1908 w Como przez —» Ludwika Guanellę w celu świadczenia miłościchrzęść, a zwł. opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżąoraz opuszczonymi starcami. Zgromadzenie wywodzisię z zainicjowanej 1896 przez Carlo Coppiniego zak. wspólnotylaickiej...

Stary Testament

Sobór Watykański II podkreślił nieustanną wartość ksiąg Starego Testamentu (DV 11, 14-15), które przechowują i wyjaśniają dzieje przygotowania na przyjście Chrystusa i na powstanie Jego Kościoła (DV 16, LG 2, 6; SC 5).

Recenzja pracy Dr Macieja Ulińskiego pt. "STARE I NOWE GENDER - IMPORTY"

Często starają się oni udowodnić, iż jedne i drugie cechy wzajemnie się dopełniają.

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "Kosmologia a teologia: problemy stare i nowe”

"Po pierwsze, konflikt między religią a nauką istniał zawsze. Po drugie, zarówno nauka, jak i religia nieustannie rozwijają się". Słowa, od których rozpoczęłam, są jednocześnie jednymi z pierwszych, umieszczonych w pracy M. Sicińskiego, a należą one do teologa Alfreda N. Whitehead. Mogą pojawić się zdania, że nie powinnam powielać schematu i cytować początku pracy autora. Jednakże słowa te doskonale i w zaledwie w dwóch zdaniach opisują to, co M. Siciński ...

Pytania na jakie stara sie odpowiedziec psychologia. Dzialy psychologii

1. Opisywanie tego co sie dzieje. Poznanie faktow, uzyskanie danych jak najbardziej obiektywnych. 2. Wyjasnianie tego co sie dzieje. Odpowiedziec na pytanie jak w jaki sposob? - wnioskowanie o przyczynach natuey psychicznej/ wewnetrznej - formuowanie wyjasnien w kategoriach zmian fizjologicznych zachodzacych z mozgu, komorkach nerwowych, gruczolach dokrewnych - przez uzycie anologii ukazuje sie podobienstwo zjawiska obserwowabego badanego do zjawiska juz znanego - wyjasnienie ...

Władimir Wysocki - sługa nieskazitelnego słowa

Он был чистого слога слуга… Братские могилы На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают- К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной ...

Adaptacja starego człowieka

Adaptacja psychiczna człowieka stare­go, jej czas i skuteczność zależą: od stopnia aprobaty nowej sytuacji, jej odmienności, satysfakcji, nagrody, która czeka po zaadaptowaniu się, realności celu i pomocy środowiska.

Aktywność zawodowa starych ludzi

Wskaźnik aktywności zawodowej ludzi starych na wsi kształtuje się od lat na poziomie średnio 85%, w mieście natomiast podlega silnym wahaniom w zależności od sytuacji na rynku pracy.