Rośliny lecznicze - stara wiedza na nowo odkryta

Cholina jest obecna szczególnie w czasie kiełkowania roślin. Odgrywa ważną rolę w energetyce przemiany materii, obniża ciśnienie krwi i zwiększa pobudliwość mięśni jelit oraz macicy.

Garbniki są pochodnymi fenolu, które z białkami skóry wchodzą w nierozpuszczalne połączenia i dlatego były...

Zanokcica stara

Stare, zewnętrzne liście należy regularnie usuwać, gdy tylko można je łatwo oderwać.

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Stare liście mogą być niestrawne lub nawet trujące, gdyż zawierają duże ilości celulozy i innych, często szko­dliwych, substancji.

Myszy i szczury Starego Świata

Gryzonie myszopodobne Starego Świata tworzą grupę Murinae.

Pizza Hut stara się panować nad swoją siecią franchisingową

Zarządzanie systemem franchisingowym stanowi poważny problem dla franchisedawcy. Coca-Cola ma przy różnych okazjach konflikty- ze swoimi partnerami. Supercut, sieć salonów kosmetycznych, zmagał się z rewoltą swoich franchisebiorców dotyczącą polityki zarządzania. Faktem jest, że interesy obu stron w...

BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur.

DZIECIĘ STAREGO MIASTA. Obrazek narysowany z natury

DZIECIĘ STAREGO MIASTA. bohaterem utworu jest lud staromiejski, patriot.

MŁODA I STARA PRASA

Polemika młodych ze starymi rozpoczęła się od artykułu A. , postawy pozytywistów zróżnicowały się, a określenie „młodzi" i „starzy" przestało być aktualne.

NIERZWICKI FRANCISZEK, pseud. Stary Franek

Stary Franek, ur. (Stary Franek), gbur-bibliofil pomorski, „Silva Rerum" 1938 z.

PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia

PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia, powiastka satyr. K. Gaszyńskiego, powst. i wyd. bezim. 1846 w Paryżu. W krzywym zwierciadle dziejów bogatego szlachcica z Litwy, „jednego z naczelników powstania" w swoich stronach, który po klęsce zjechał do Paryża kałamaszką...

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

Franciszka, Roch Denar, skrybent mieszczański, Trzy boginie, staruszki staromiejskie, Dzwonnik Kasper Dławiduda, Konsyliarz Barnaba Walenty, Stary aktor i wreszcie Ostatni klasyk, bakałarz Baltazar Podbipięta.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P.

SŁUGA

Serpina, służąca starego kawalera Uberta, zawojowała go całkowicie, jednak nie na tyle, aby zgodził się na ślub.

STARY

do starego pijaka, gdyż jak mniemano, orłom na starość dziób zakrzywiał się tak bardzo, że ptak, nie mogąc jeść, pił tylko krew swoich ofiar. Starozakonny odnoszący się do Starego Zakonu, Starego Testamentu; wyznający judaizm, mozaizm, religię mojżeszową.

ZYGMUNT I STARY

Z dynastii Jagiellonów, 1467-1548, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, król polski i wielki książę lit. od 1506, człowiek wykształcony, władający kilkoma językami. Wg kronikarza Marcina Bielskiego: „urody był to pan krasnej i siły wielkiej, tak iż powrozy targał, podkowy łamał;...

Starożytny Egipt - Stare Państwo (ok. 2686 – ok. 2181 p.n.e.)

Stare Państwo (dynastie od III do VI), które swoim terytorium sięgało poza pierwszą kataraktę, znane jest szczególnie z monumentalnych budowli: mastab, okazałych świątyń i oczywiście – piramid.

Zygmunt I Stary

 

- urodził się: 1467, zmarł: 1548

- na tronie w latach 1506 - 1548

- szósty władca z dynastii Jagiellonów

- poprzednik Aleksander

- następca Zygmunt August

- syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki

- żony:

1. Barbara, córka Stefana Zapolyi, wojewody siedmiogrodzkiego (1512)

2. Bona...