PELOPONEZ - STAROŻYTNY KORYNT

Autobusy do starożytnego Koryntu kursują z Koryntu co godzinę. Ruiny starożytnego miasta, do którego w czasach rzymskich przeniesiono z Aten stolicę prowincji greckiej, zajmują spory obszar z majestatyczną Świątynią Apollina w centrum. Największe wrażenie robią jednakże pozostałości po mieście...

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

W okresie starożytności powstały także w Egipcie wazy kamienne, ceramika malowana, rysunki naskalne, rzeźby ludzi i zwierząt. Muzyka w Egipcie należy do najstarszych wielkich kultur muzycznych świata.

FORMY USTROJOWE PAŃSTW STAROŻYTNYCH

Władca Egiptu - faraon sprawował rządy autokratyczne, uważano go za boga potomka bogów. Bardzo korzystne, jedyne w krajach starożytnych miejsce, zajmowały w Egipcie kobiety.

Architektura starożytnej Grecji

Nazwa "Grecy" została nadana przez Rzymian. Sami Grecy nazywali siebie Hellenami. Tworzyli bardzo niejednolite społeczeństwo, aczkolwiek kultura i wierzenia poszczególnych szczepów były do siebie bardzo zbliżone.

OKRESY

- geometryczny: 1100-700 r. p.n.e. (architektura zachowana szczątkowo; nazwa pochodzi...

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi

Dlaczego możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian?

Kultura rzymska i kultura grecka dwie wielkie kultury które po których wiele pozostałości przetrwało do dziś . No właśnie , czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ to dzięki...

CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU

Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu EGIPT - piramidy, sfinksy - papirus, pismo, atrament " Księga umarłych " - trepanacja czaszki, balsamowanie ciała - rozwinięcie astronomii - kalendarz księżycowy - systemy irygacyjne MEZOPOTAMIA - ziguraty, wieża Babel, cegła wypalana - pismo, kodeks Hammurabiego - ogrody Semiramidy ( wiszące ogrody ) ( NABUCHODONOZOR twórca ogrodów, król Syrii ) - systemy liczenia ALGEBRA - ...

Egipt Faraonów

Jednakże podczas, gdy Mezopotamia z powodu położenia była narażona na inwazje różnych ludów i obce wpływy, Egipt pozostawał we względnej izolacji odgrodzony od sąsiadów pustyniami. Grecki historyk trafnie określił Egipt jakby dar Nilu.

Egipt Faraonów - Początki cywilizacji

, kiedy król Górnego Egiptu (doliny) Menes (lub Narmer) podbit Dolny Egipt (deltę).

Egipt Faraonów - Stare Państwo

) Egipt został podzielony przez kilka rywalizujących ze sobą lokalnych dynastii, a piramidy i grobowce były dewastowane i grabione ze zgromadzonych w nich skarbów.

Egipt Faraonów - Średnie Państwo

Ponowne zjednoczenie Egiptu dało początek tzw. Stolica Egiptu zostata przeniesiona z Memfis do Teb w Górnym Egipcie.

Egipt Faraonów - Nowe Państwo

Szczyt potęgi osiągnął Egipt za Totmesa III (ok.

Egipt Faraonów - Jeden Bóg

Podczas gdy faraon zajęty byt reformą religijną, sprzymierzeńcy i wasale Egiptu musieli samotnie opierać się najazdom wrogów.

Egipt Faraonów - Tutanchamon

które uczyniły z młodego Tutanchamona jednego z najsłynniejszych władców starożytnego Egiptu.

Egipt Faraonów - Wojowniczy faraonowie

po władzę w Egipcie sięgnęły obce dynastie z Libii, Nubii i wreszcie w drugiej połowie VII w. , co oznaczało utratę przez Egipt całego imperium bliskowschodniego.

Egipt Faraonów - Koniec Egiptu faraonów

) Po śmierci Aleksandra władzę w Egipcie przejął jeden z jego generałów, Ptolemeusz, który zatożył Grecką dynastię Ptolemeuszy rządzącą do 30 r. W okresie ich panowania Egipt stawał się coraz bardziej częścią cywilizacji hellenistycznej .

Grecja starożytna

Początki miasta

W Grecji zaledwie 25 do 30 % ziemi stanowiły grunty rolnicze. Grecy podjęli próbę poszerzenia powierzchni pól uprawnych poprzez wykarczowanie lasów. Skutej jednak był przeciwny do oczekiwanego. Wody spłukały cienką warstwę ziemi, kiedy straciła ona umocnienie w postaci korzeni. To...

Historia starożytnej Grecji

Wczesne dzieje

Od okolo 1500 do 1000 r. pne. w Grecji, na kontynencie i na wyspach takich jak Kreta, istnialy liczne male, ale bogate krolestwa. Po wielu latach potege mykenskich i kretenskich miast zniszczyli najezdzcy, ogien i trzesienia ziemi.

Miasta - panstwa

Po okresie najazdow i wojen Grecja ponownie...

Hiszpania Starożytna - Informacje Ogólne

Przodkowie mieszkańców królestwa pochodzili niewątpliwie z Azji Mniejszej i z Egiptu, skąd podejmowali morskie wyprawy w poszukiwaniu nowych rynków.

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

OBYCZAJE GREKÓW

Wszystko, co się robiło w starożytnym świecie, robiło się dla bogów. Teatr i przedstawienia teatralne urządzano ku czci Dionizosa, boga zabaw, rozrywki, winorośli. Pierwsze przedstawienie zorganizował Pizystrat - tyran ateński.

W pierwotnych przedstawieniach grał tylko jeden aktor...