Starożytność

Starożytność

Czytaj Dalej

Egipt - Dolina Nilu w Starożytności

Dla powstania cywilizacji egipskiej i dla jej charakteru, ogromnie ważnym czynnikiem stało się geograficzne położenie kraju, jego warunki geologiczne, hydrograficzne i klimatyczne.

Egipt położony jest na płycie pochylonej lekko ku północy, zbudowanej z magmowych i metamorficznych skał, na których...

Starożytność - spis pytań

Omów postawę stoicką i epikurejską.

W języku potocznym istnieje zwrot "stoicki spokój" - tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e. w Atenach przez...

Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

Filozofia - znaczy dosłownie "miłość mądrości". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami.

Główne prądy filozoficzne starożytności.

Cynizm - szkoła filozoficzna (V/IV w. p.n.e. do...

Sztuka wojenna w starożytności

Od czasów starożytnego państwa mezopotamskiego do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w oporządzeniu żołnierzy i taktyce wojennej oraz sposobie rekrutacji armii zaszło wiele znaczących zmian.

Zorganizowane działania wojenne zaczęto prowadzić w tym samym okresie, gdy pojawiły się pierwsze miasta...

Doktryny społeczno-etyczne starożytności

Oddzielenie sfery sacrum i profanum Przesłanki do wykrystalizowania się racjonalnej refleksji nad sprawami ludzkimi, refleksji niezależnej od myślenia sakralnego narodziły się wraz z powstaniem starożytnych greckich demokracji w stosunkowo niewielkich, specyficznych ciałach politycznych: miastach-państwach (gr. polis). W pewnym sensie sama struktura polis wymusiła oderwanie się sfery świeckiej (profanum) od sfery sakralnej (sacrum). Organizacja życia społecznego w polis ...

Co to jest retoryka? Kto jest uważany za najwybitniejszego mówcę starożytności?

Retoryka to teoria i sztuka wymowy (oratorstwo). Autorem najbardziej wyczerpującego podręcznika retoryki był Kwintylian (I w. n.e.). Sztuka retoryki rozwinęła się jednak dużo wcześniej. Uprawiali ją m.in. Gorgiasz i Arystoteles. Za najwybitniejszego mówcę starożytności uważany jest Marcus Tullius Cicero (Cyceron). Był Rzymianinem, mężem stanu i filozofem. Żył w latach 106 - 43 p.n.e. Zachowało się 58 mów sądowych i politycznych Cycerona (np. przeciw Katyllinie, przeciw ...

Wikingowie starożytności

WIKINGOWIE STAROŻYTNOŚCI Za czasów cesarza Probusa (III w.n.e) frankijscy piraci wyruszyli z Azji Mniejszej, aby dotrzeć do swoich siedzib nad Morzem Północnym. Wyprawa ta odbiła się imperium głośnym echem, gdyż wiele lat później wspominał ją jeszcze panegirysta Konstancjusza Chlorusa. Frankowie podczas tej wyprawy rabowali miasta na rzymskich wybrzeżach, pustoszyli nawet tak duże metropolie jak Syrakuzy. Uderzała w nich odwaga i rozmach, gdyż poważyli się ...

Historia wychowania w starożytności

Starożytność europejska charakteryzuje ustrój niewolniczy, który przejmuje charakter klasowy. Wych. staje się odrębna funkcja w rękach klasy wolnej, pojawiają się specjalni ludzie,nauczyciele i wychowawcy, a nawet specjalne instytucje, które zaczynają się zajmować wyłącznie sprawami i praktyka wych.Ale zajmują się wych.tylko obywateli wolnych. Wych spartańskie:7-18koszary 8-12gry zabawy lżejsze ćw.fiz.12-16ćw.lekkoatletyczne 17-18efebie wojskowe 20-21przygotowanie do ...

Ideał wychowania od starożytności do współczesności

Referat: „Ideał wychowania od starożytności do współczesności” • Wychowanie tak dawne jak człowiek - charakter klasowy i historyczny CZŁOWIEK PIERWOTNY: - proces pracy - sporządzenie narzędzi - wzajemna pomoc, współdziałanie - przekazywanie swoich doświadczeń młodemu pokoleniu - przejmowanie doświadczeń - obserwacja i naśladownictwo - udzielanie wskazówek - bezpośredni udział - zdobywanie sprawności i nawyków • okres barbarzyństwa - rozwijają ...

Ewa Wipszycka "O starożytności polemicznie"-opracowanie książki

Ewa Wipszycka „O starożytności polemicznie” O państwie, które państwem nie było, czyli polis starożytnych Greków. Historię opierano na mitach greckich, wierzono, że są one faktycznymi wydarzeniami. Zamożne rodziny twierdziły, że wywodzą się z mitycznych przodków. Państwo polis starożytnych greków: niewielki obszar z centrum miejskim – państwo miasto. Istotę polis określa sposób sprawowania władzy- suwerenna wspólnota obywateli. Obywatele dzielili się ...

Idee i źródła integracji Europejskiej od starożytności do XV wieku

Historia Europy od starożytności poszukiwała chrześcijańskiej jedności. Punktem odniesienia dla Europy jako całości, było przez całe wieki imperium Karola Wielkiego. W istocie władca ten w stosunkowo krótkim czasie zdołał przyłączyć do Regnum Francorum niemal całe Włochy, Istrię, północną Germanię aż po Odrę, dotarł nawet do środkowego Dunaju po rzekę Tiszę i dalej na południe, poza obszar dzisiejszej Chorwacji. W 800 r. Karol Wielki został koronowany na ...

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

Rozwój dogmatów - Starożytność (obraz uczty weselnej)

Pierwsze przeniesienie biblijnego sposobu myślenia i wyrażenia się w świat hellenizmu mogło odwołać się do myślenia platońskiego o ile wyrażało platońskie rozumienie relacji doświadczalnej rzeczywistości i idei. To co widzialne, uchwytne jest obrazem i o tyle uczestnictwem w prawzorcowej...

ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Starożytność

Typy historyczne PM odpowiadają poszczególnym epokom. Treść i cechy PM pozostają w ścisłej zależności od systemu politycznego i gospodarczego, jaki wykształcił się w wyniku rozwoju historycznego.

„klasyczne prawo międzynarodowe” – typ historyczny, który wykształcił się w...

Najważniejsze Daty Starożytności

Daty-p.n.e.

3/2tys-pojawia się kultura kretońska

2tys-z pn.przybywają greckie plemiona-Jonowie,Achajowie, Eolowie-i osiedlają się w pd.części płw.bałkańskiego-powstanie ośrodka kultury-Mykeny

2tys-próby i eksperymenty nad pismem-Syria,Fenicja,Palestyna

1400r-podbicie Krety przez Achajów...

Bogowie i mity starożytności

Starożytny Bliski Wschód oraz rejon Morza Śródziemnego stanowiły miejsce narodzin wielu wierzeń, rytuałów i koncepcji religijnych. Co ciekawe jednak, spośród ich wszystkich, wiara niewielkiego i politycznie mało znaczącego narodu hebrajskiego była tą, której wpływ okazał się być...

Słowianie w starożytności

 

Słowianie musieli tkwić w Europie przynajmniej od tysiąca lat przed pojawieniem się ich jako dominującego elementu etnicznego na Wschodzie. Wiadomości o nich przekazywane przez ludy germańskie na Zachód a także inne wzmianki pisane są bardzo skąpe. Materiał archeologiczny pozwala przyjąć...

Początki demokracji - Demokracja w starożytności

W naszym stuleciu system rządów demokratycznych w większości krajów świata uważa się za rzecz naturalną. Należy jednak pamiętać, że walka o przyznanie obywatelom prawa głosu odnośnie realizowanej przez państwo polityki i wyboru przedstawicieli władz, zaczęła się już w czasach...

Od starożytności do Zenon z Kition -264 pne

Filozofia- pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. Używać tego słowa zaczęto w VI w.p.n.e przez Pitagorasa. Tales z Miletu- Odkrył, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" – wszystko co istnieje jest modyfikacja wody. Początkiem życia jest woda. Ziemia jest płaskim dyskiem pływającym na oceanie. Postawił jako pierwszy pytanie „o istotę ...

Starożytność

GRECJA 1)ARCHAICZNY – do VIII w.p.n.e 2)HOMERYCKI – VIII-VII w.p.n.e. 3)KLASYCZNY – VI – IV w.p.n.e. – do podbojów Macedończyków 4)HELLEŃSKI – IV – II (upadek Grecji) Ludy Helleńskie przywędrowały ok. 1900 r.p.n.e Półwysep Bałkański zasiedliły ludy z Azji Achajowie, Dorowie (najwcześniej na Krecie ok. 1700 r.p.n.e Dorowie  Sparta Sztuki wyzwolone- TERENCIUSZ Konsul- wybierany przez lud- patrycjusz Senat - 300 patryciuszy Kwestor- ...