Starosty

Starosty

Czytaj Dalej

Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?

Również "sejm gotowy", czyli zbierający się w regularnych odstępach czasu na sesję, jest przedmiotem krytyki Starosty. Podkomorzy i Starosta reprezentują odrębne racje polityczne i społeczne.

STAROSTA

Starosta generalny, generał w dawnej Polsce - starosta sprawujący władzę w całej prowincji. Starosta kaniowski powszechne określenie Mikołaja Bazylego Potockiego, ok.

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Starosta - Stoi na czele zarządu powiatu - Może zostać odwołany przez radę powiatu - Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu - Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji - Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu - Organizuje pracę zarządu - W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu - Kierowanie bieżącymi sprawami powiatu - ...

Starosta

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży Kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz Starosta jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży, powołuje i odwołuje ...

PAN STAROSTA POJECHAŁ NA KRAKOWSKIE POLE

Pan starosta pojechał na krakowskie pole I zostawi!