Staropolski Okręg Przemysłowy

Staropolski Okręg Przemysłowy

Czytaj Dalej

Staropolski okręg przemysłowy

Staropolski okręg przemysłowy bardzo ważna rolę odgrywa w produkcji materiałów budowlanych z powodu silnie rozwiniętego po wojnie przemysłu cementowego (zakłady w Nowinach, Małogoszczy, Wieżbicy, Ożarowie, Sitkówce-Nowinach),wapienniczego, kamieniarskiego, ceramiki szlachetnej (Stąporków, Ćmielów, Sudeniów, Przysucha, Opoczno).

KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Krakowski Okręg Przemysłowy obejmuje przede wszystkim

- Kraków,

- Bochnię,

- Skawinę,

- Myślenice,

- Wieliczkę

(1,3 tys.km2 i ok. 1 mln ludności).

Jego przemysł daje ok. 4% ogólnej produkcji sprzedanej tego działu. Specjalizuje się w hutnictwie żelaza i stali, produkcji odlewów i wyrobów...

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Wnioski: W literaturze staropolskiej wątki krzywdy społecznej nie były wyrażane tak precyzyjnie i otwarcie, jak w późniejszych epokach.

Jakie tradycje literatury staropolskiej uważasz za szczególnie cenne ?

WNIOSKI: Literatura staropolska jest niewyczerpanym źródłem, jeszcze długo będziemy się nad nim pochylać i czerpać z niego.

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej   Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków.

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Z kart literatury staropolskiej poznaję także postawy naszych przodków wobec spraw ojczyzny. Na pytanie postawione w temacie pracy pragnę odpowiedzieć jednoznacznie, że jako czytelnik literatury staropolskiej jestem nią zafascynowany.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Pisarze i poeci staropolscy nie tylko wskazywali na zło, dziejące się w kraju, ale także wskazywali drogi wiodące do naprawy sytuacji w kraju.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

, ale też i jego niepokoje - wynikające z rozterek światopoglądowych,poczucia zagrożenia przemijalnością i nietrwałością świata, brakiem poczucia bezpieczeństwaRzeczypospolitej, Człowiek epoki staropolskiej pragnął szczęścia dla siebie, jak i dla swegowładcy, ojczyzny.

Staropolski Sarmata przeciw oświeconemu patriocie – ocena wad szlachty XVII w.

„Pamiętaj człowiecze, że >Prochem jesteś i w proch się obrócisz!” wołali średniowieczni zakonnicy i asceci. Ale tobie nie odpowiadały te hasła, nie miałeś na tyle siły i samozaparcia, aby im podołać. Dźwięczały ci w uszach słowa Horacego „carpe diem” – podobały ci się i chciałeś je...

Mądrość i piękno literatury staropolskiej

W literaturze staropolskiej znaczną rolę odegrał Jan Kochanowski - twórca „Trenów” i zwolennik hasła Terecjusza „Nic co ludzkie nie jest mi obce”. W tym przypadku fascynacje te dotyczą polskiej wsi , staropolskich tradycji , obyczajów.

Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich.

Na przelomie XIV i XV wieku w krajach zachodnioeuropejskich zaczely pojawiac sie podwaliny nowej epoki - Odrodzenia . Podstawowe zalozenia tej epoki takie jak : umilowanie Ojczyzny i jej przyrody , czy kult wiedzy i nauki dotarly do Polski z duzym opoznieniem . Spowodowane to bylo powstaniem w kraju nowego...

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Widziałem wszystkie dzieła czynione

pod słońcem

a oto wszystko marność

i gonienie za wiatrem

 

Człowiek od zarania dziejów poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens życia. Wydawać by się mogło, że nie jest to ważny problem, jest wszak tyle ważniejszych, bezpośrednio związanych z egzystencją...

Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek wspólczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Okres staropolski obejmuje trzy wielkie epoki historyczno - literackie: średniowiecze, renesans, barok.

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Z kart literatury staropolskiej poznaję także postawy naszych przodków wobec spraw ojczyzny. Na pytanie postawione w temacie pracy pragnę odpowiedzieć jednoznacznie, że jako czytelnik literatury staropolskiej jestem nią zafascynowany.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Pisarze i poeci doby staropolskiej swą twórczością udowodnili słuszność słów Stanisława Konarskiego : " Prawo choćby najświętsze , prawem być przestaje, jeśli szczęściu ojczyzny, przeciwnym się staje".

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne światopoglądy. To właśnie one kształtowały...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce średniowiecza

Cechą charakterystyczną średniowiecza był teocentryzm, który oznacza umieszczenie w centrum kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga, był On najwyższą wartością. Wszystkie dziedziny życia znajdowały się pod wpływem światopoglądu religijnego, więc motywy rozwijane w sztuce najczęściej...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce baroku

W baroku następuje powrót marności nad marnościami - Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Daniel Naborowski w utworze Cnota grunt wszystkiemu pokazuje, że niczym są różne ziemskie wartości, do których głupi człowiek przykłada wagę - kosztowny pałac, jadło pyszne, uroda kobiet, bogactwo i metale...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce oświecenia

Nie widać idału

Chudy literat (Adama naruszewicza) to biedny uczony, wydawca i twórca ksiąg, który uzala sie swojemu rozmówcy, że obrał trudne i niedochodowe rzemiosło, gdyz ksiąg nikt nie chce ani czytać, ani kupować. Nic dziwnego, że król przykładał szczególną uwagę do nauki i kultury. Nie...