Stare Miasto

Czytaj Dalej

Łódź - stare miasto

Powstanie nowej części Łodzi, części przemysłowej, życie starego miasta prawie w ogóle się nie zmieniło.

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. 1902 tomik Stare Miasto.

Rynek Starego Miasta w Lublinie

Budynek dawnego Trybunału Koronnego (ok. poł. XVI w., przebudowany w 1781 wg projektu Dominika Merliniego). Kamienice: Konopniców (ok. 1597-1614) z maniery-styczną dekoracją z warsztatu Santi Guc-ciego; Lubomelskich (przed 1540) z ren­esansową polichromią w tzw. winiarni. Teatr Stary (1822, wg projektu...

Rynek Starego Miasta w Warszawie

Na planie prostokąta 90 x 73 m. Po wielkim pożarze w roku 1606 Rynek utracił gotycki wygląd, a wiele kamienic otrzymało renesansowe attyki. Na środku stał ratusz, pierwotnie gotycki, po pożarach renesan­sowy, barokowy, od czasów stanisławo­wskich klasycystyczny, rozebrany w 1817. Targ zlikwidowano w 1915...

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie oka–zała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

Motyw miasta

Motyw miasta Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta. Tak naprawdę miasto dla Judyma było miejscem, w którym przeżył całe swoje dzieciństwo, spotykając się z nędzą, brudem i chorobami.

COMPIEGNE - miasto

Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r.

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. ludzi (stali mieszkańcy oraz uchodźcy z innych miast).

MIMOYECQUES - miasto

Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

NAGASAKI - miasto

Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r.

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.

„LALKA” - STARY SUBIEKT JAKO NARRATOR - ZNACZENIE PAMIĘTNIKA RZECKIEGO

Pamiętnik Rzeckiego to wzruszająca, chaotyczna gadanina starego subiekta, który opowiada o wszystkim co przeżył i przeżywa, wzbogacając to własnymi refleksjami.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto w Ojcu Goriot to obszar panowania mamony, przestrzeń ujednolicania się ludzkich postaw. Miasto „przestrzeń znacząca”, od początku XIX wieku odgrywające zasadniczą rolę w naszej cywilizacji, budziło i będzie budzić kontrowersje.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta. Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdobycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pochodzeniu.

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Raport z oblężonego Miasta

Eliminowano z życia pub­licznego działaczy „Solidarności” (internowanych w nocy z 12 na 13 grudnia), zawieszono działalność organizacji i związków twórczych, sparaliżowano komunikację, na wyjazd do innego miasta trzeba było mieć specjalne zezwolenie, przerwano połączenia a gdy je przywró­cono podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, na ulicach dużych miast odbywały się demonstracje siły – jeździły wozy ...

Motyw miasto

Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta. Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu.

Interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk.

 

W miarę nabierania doświadczenia, w miarę pracy w firmie bardzo często popadamy w rutynę. nabieramy coraz większego doświadczenia i w momencie pojawienia się problemu staramy się rozwiązać go tak jak sobie radziliśmy z tym dotychczas i to przynosiło sukcesy, ale bardzo często jest tak że nowych...