Starcza

Starcza

Czytaj Dalej

Głuchota starcza

   Głuchota starcza nerwowa.    Głuchoty starcza prążkowa, powstaje wskutek zwyrodnienia prążka naczyniowego.

Choroby wieku starczego

zaćma starcza. Zaćma starcza nazywana jest też czasami starczym zmętnieniem soczewki. badania dna oka, ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, pola widzenia) v CHOROBY SŁUCHU Głuchota starcza Jest to głuchota występująca w związku ze starzeniem się organizmu.

Otępienie starcze

otępienie starcze; zaczyna się po 70 roku życia i związane jest ze zmianami zanikowymi, które stopnio­wo i równomiernie ogarniają cały mózg, upośledzając jego funkcje.

Psychozy starcze

psychozy starcze; nie różnią się one w istotny sposób od p.

Osteoporoza starcza

W osteoporozie starczej poprzekwitanio-j wej i kortykosteroidowej stężenie wapnia, fosforu nieorganicznego i fosfatazy zasadowej w surowicy jest prawidłowe.

Rogowacenie starcze

Są to zmiany występujące głównie w starsźym wieku i w obrębie skóry starczej (su-ć cha, ścieńczała, pomarszczona, o zmniejszonej elastyczności), zwłaszcza w okolicach narażonych na działanie promieni; 'słonecznych, tj.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów...

Rozwój człowieka od poczęcia do okresu starczego.

Polecam otworzenie załącznika w którym to praca jest odpowiednio sformatowana i zawiera ryciny. ROZWÓJ CZŁOWIEKA 1. Pojęcie rozwoju: Rozwój są to zmiany zachodzące w rozwoju człowieka mają wyraźnie określony kierunek, prowadzący do coraz lepszej regulacji stosunków jednostki ludzkiej z otoczeniem. Zmiany te mają charakter postępowej w sferach fizycznych i psychicznych, jednakże nie są jednakowo szybkie. 2. Cztery rodzaje zmian rozwojowych. Zmiany ...

Choroby wieku starczego

Fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka” Przyczyną niesprawności w wieku podeszłym najczęściej obejmuje komponentę psychiczną. Istnieją schorzenia dominujące w wieku starszym i istotnie wpływające na upośledzenie funkcjonowania chorych. Najogólniej obraz chorego w wieku podeszłym jest zdominowany przez choroby somatyczne, zespoły otępienia i zaburzenia psychiczne (głównie zespoły depresyjne). CHOROBA NIEDOKRWIENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO Częstość choroby ...