Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Czytaj Dalej

Stany Zjednoczone końca XX wieku

Tylko kilku cyników pytało, dlaczego Stanom Zjednoczonym tak zależało na wyzwoleniu Kuwejtu, jeżeli tolerowały podobną niesprawiedliwość w innych rejonach świata.

Stany Zjednoczone w latach 1789 - 1814

Podział polityczny w Stanach Zjednoczonych: + federaliści, którzy rekrutowali się z członków bogatej burżuazji, dążyli do silnej władzy centralnej, najlepiej monarchii z silną władzą wykonawczą, ich przywódcą był Aleksander Hamilton + anty-federaliści bądź republikanie rekrutowali się z drobnych i wielkich właścicieli ziemskich, dążyli oni do utworzenia społeczności wolnych i równych właścicieli, ich przywódcą ...

Stany Zjednoczone w latach 1814 - 1850

Rozwój terytorialny: + 1803 – nabycie od Francji Luizjany + 1819 – Hiszpania odstępuje Florydę Stanom Zjednoczonym + dalej nastąpiła ekspansja na zachód + plemiona Indian zaczęły walczyć z Amerykanami, ale były skazane na klęskę wskutek zacofania + emigracja do Stanów bardzo wzrosła, wśród niej najwięcej było Niemców i Irlandczyków + w związku z ekspansją zaistniała potrzeba powoływania nowych ...

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

Stany Zjednoczone zajmują 1. Stany Zjednoczone zajmują 1.

Stany Zjednoczone Ameryki - Historia

Niewolnictwo podstawą gospodarki w stanach rolniczego Południa, o jego zniesienie zabiegały stany Północy; na tym tle secesja 11 stanów Południa (1860-61), które utworzyły Skonfederowane Stany Ameryki, a następnie wojna secesyjna 1861-65, zakończona klęską Południa i powrotem do Unii w okresie zwanym rekonstrukcją.

Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

Członkowie rządu szwedzkiego, zwanego Radą Stanu (których w latach 1719-1772 powoływał nie monarcha, lecz wybierał parlament), nie stali w zasadzie na czele resortów administracyjnych.

Stany Zjednoczone Ameryki - Warunki naturalne

Stany Zjednoczone leżą w strefach klimatów zwrotnikowych (krańce południowe i południowo-wschodnie oraz Hawaje), podzwrotnikowych (część środkowa), umiarkowanych (część północna) i okołobiegunowych (północna Alaska).

Stany Zjednoczone - wojna secesyjna

b)siedem stanów stworzyło Skonfederowane Stany Ameryki ze stolicą w Richmond i prezydentem Jeffersonem Dawisem-(1860-1861) c)incydent w porcie Charlston-początek działań zbrojnych-Północ(Unia), Południe(Konfederaci) d)po stronie konfederacji opowiadają sie dalsze cztery stany (razem 11) - 1861r.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Przemiany lat 50 - tych

jako stany do USA), terytorium stowarzyszone Puerto Rico, W. Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Strefę Ka­nału Panamskiego (zwróconą w 1979 r.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Dominikana

Tym razem - nauczone doświadczeniem kubańskim - Stany Zjednoczone interweniowały na rzecz sił prawicowych korzystając z odpowied­niej klauzuli paktu z Rio de Janeiro (1947) - stanowiącego układ o wzajemnej pomocy.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Panama

Ujęty No­riega został wydany Stanom Zjednoczonym i skazany przez sąd amerykański (1992) za handel narkotykami.

Stany Zjednoczone Ameryki - Wiadomości ogólne

48 stanów znajduje się w środkowo-południowej części Ameryki Północnej, stan Alaska w północno-zachodniej części kontynentu, stan Hawaje na wyspach Hawaje na Oceanie Spokojnym.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Kuba

bez powodzenia próbowali oni dokonać zamachu stanu, atakując koszary Moncada w Santiago de Cuba. Uwięzieni po nieudanym zamachu stanu zwolennicy Castro zostali po 2 latach zwolnieni i wyemigrowali.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Kryzys karaibski

Nie bez znaczenia była tu postawa samego Chruszczowa, który nie mógł (mimo nacisków ze strony Fidela Castro) zdecydować się na rozpętanie wojny i ostatecznie - widząc bezkompromisowe stanowisko Ameryki - ustąpił.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Kolumbia

Kartel dysponował własnym teryto­rium, gdzie nie odważały się zapuszczać wojska rządowe, ogromnymi plantac­jami i fabrykami narkotyków, lotnictwem, przerzucającym przy pomocy zaprzyjaźnionych dyktatorów - Noriegi w Panamie i zapewne braci Castro na Kubie - ogromne ilości narkotyków do USA, głównie poprzez trudne do strzeże­nia wody terytorialne Stanów Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Boliwia

Jego wyboru nie uznała armia przeprowadzając zamach stanu. Nie był to koniec serii zamachów stanu.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Przemiany społeczne

W biednych dzielnicach wielkich miast wytworzył się liczny (nie tylko murzyński) lumpenproletariat, stanowiący substrat dla rosnącej przestępczości.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Maccarthyzm

Pod koniec lat 40-tych doszło również do ujawnienia agenturalnej siatki wywiadu radzieckiego, ulokowanej przez NKWD jeszcze w latach 30-tych w Departamencie Stanu.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Ameryka Łacińska

Przestarzałe struktury społeczne, utrzymywanie się przeżytków feudalizmu, inercja większej części ludności, niezwykle szeroko rozgałęzione zjawiska patologii społecznej, pasożytnicze struktury militarne nastawione nie na wojny z wrogiem, a na zamachy stanu i wywieranie presji wobec polityków cywilnych - wszystko to decydowało o pogarszającej się sytuacji większości państw tej części świata.